Politikk - ikke semantikk

HAMAS: 9.april ga Jonas Gahr Støre klar beskjed: «Slik situasjonen er nå, er det ikke aktuelt for Norge med flere direkte utbetalinger til de palestinske myndighetene.» For å fjerne all tvil hamret han inn budskapet i radiodebatter og på TV.Mediene er samstemt. VG: «Alt i alt er Regjeringens beslutning gal». Aftenposten: «Det er merkelig å se at det nå formes en norsk Midtøsten-politikk som i praksis isolerer palestinerne, mens det er larmende taust om det okkupasjonsmakten foretar seg.» Dagbladet: «Uklokt å fryse bistanden (...) Støres bistandsfrys sender ødeleggende signal om norsk bistandspolitikk». Nationen: «Regjeringen er med på å sette tommeskruen på den demokratisk valgte palestinske regjeringen.» Bergens Tidende: «Feigt (..) Tjener regjeringen til liten ære.» Bergensavisen: «Uakseptabel utpressing». Dagsavisen: «Politisk uklokt bistandskutt».

UTENLANDSKE medier fikk med seg linjeskiftet. Danmarks Radio 9.april: «Norge har fastfrosset hjelpen til det palestinske selvstyre». Svensk TV4: «Nå følger Norge EU og USA og drar inn den økonomiske støtten til palestinske myndigheter.» Men så viser det seg at alle har misforstått. Det er nemlig ikke noe å mase med. I bistandsminister Solheims presisering 12.april heter det at «Norge har ikke stoppet noen planlagte utbetalinger til de palestinske selvstyremyndighetene. Det vil bli tatt stilling til konkrete utbetalinger når dette er påkrevd.» En helt ny beskjed fra Victoria Terrasse.

ALLE SOM VIL se, ser at det er betydelig avstand mellom de to. Støre sier 13.april at alt skyldes at «Når to mennesker uttaler seg om samme sak, kan det være at de ikke bruker akkurat samme ordene. Det behøver ikke å bety at de er uenige.» Statsministeren sier det samme. Det er altså semantikk (læren om ordenes betydning) - ikke politikk - dette handler om. Jeg tror det handler om politikk. Og håper utenriksministerens nye linje ikke forblir norsk politikk.Linjeskiftet som ble lansert 9.april bør gravlegges i god tid før den palestinske presidentens Norgesbesøk. Norge, som leder giverlandsgruppen for Palestina, og har brukt milliarder av kroner på å bygge opp de palestinske selvstyremyndighetene, kan ikke vende dem ryggen nå.Jeg deler NUPI-sjef Lodgaard, Norsk Folkehjelp, Kirkens Nødhjelp og Flyktninghjelpens bekymring. At EU og USA velger konfrontasjonslinje betyr ikke at vi må gjøre det. Vi bør velge dialog selv om supermaktene velger annerledes. Vi er mange i AP som mener vi må bruke vår handlefrihet i utenrikspolitikken.