Vi bryr oss om ditt personvern

Dagbladet er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer

Kultur

Mer
Min side Logg ut

Politikk for kvinner

Arbeiderpartiet leverer velferd - vi bygger velferdsstaten sten for sten - det er vår styrke, og det skal vi fortsette med.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Det er en positiv side ved Fremskrittspartiets fremgang. Partiets politikk synliggjøres og velgerne får et bedre utgangspunkt for hvilken stemmeseddel de bør putte i urnene om et år. Arbeiderpartiets familiepolitikk er basert på følgende utgangspunkt:

  • Barnefamiliene må få hjelp til å løse tidsklemma mellom familieliv og arbeidsliv. Det gjøres best ved å innføre fleksible permisjonsordninger som for eksempel tidskontoordning.
  • Fedre bør i større grad ta omsorg for sine barn. Det gjøres best ved å utvide pappakvoten, endre bidragsreglene og ved å sikre mor og far likt utgangspunkt ved et eventuelt samlivsbrudd.
  • Barnehager er det beste omsorgstilbudet for barn når de ikke er sammen med foreldrene. Da må det være nok barnehager til en pris foreldrene kan betale. Barnehagene må ha kvalifisert personell. Det gjøres best ved å sikre barnehagene offentlig driftsstøtte.

Fremskrittspartiet barnehagepolitikk er å fjerne all offentlig driftsstøtte til barnehagene. Til «gjengjeld» skal foreldrene få beløpet fordelt som en kontantoverføring. Det bærende prinsippet er at foreldre skal kunne velge omsorgsløsning selv og plassere pengene deretter. Pengene fordeles da til langt flere enn de som benytter seg av barnehagen. Det vil koste det samme å drive barnehagen og det barnehagebarnas foreldre får i kompensasjon vil altså ikke være nok. Foreldrene må betale differansen. Fellesskapet mister et av sine viktigste virkemidler. Noen må bygge barnehager. Da må de sikres forutsigbare driftsmidler. Noen må på vegne av samfunnet bestemme hvordan vi vil at ungene våre skal ha det i barnehagene. Da må vi stille krav til bemanning og innhold i barnehagen. Noen må sikre at de mest utsatte ungene ikke blir holdt hjemme fordi foreldrene lar seg friste av store kontantoverføringer. Da må vi sikre at barnehager fremstår som et rimelig tilbud som ikke står i motsetning til familiens økonomi. Fra kontantstøtten ble innført er 400 private barnehager nedlagt. Det gir et lite forvarsel om hva som kan forventes om prinsippet med kontantoverføringer gjennomføres fullt ut. Arbeiderpartiet vil at vi som samfunn skal si ja til gode barnehager og at vi som samfunn skal styre denne utviklingen i fellesskap.

Virkemidler kan selvsagt diskuteres. Staten har tidligere gitt et engangstilskudd (stimuleringstilskudd) til barnehagene. Kanskje har ikke det hatt god nok effekt. Det er mye som tyder på at langsiktighet og forutsigbarhet er det som gir uttelling i nye og varige barnehageplasser. Da er det den statlige driftsstøtten og kommuneøkonomien vi må fokusere på.

Det kan virke besnærende å redusere politikk til et spørsmål om den enkeltes frie valg. Dessverre er det ikke slik at individuelle valg og samfunnets interesser nødvendigvis er sammenfallende. Individuelle valg forutsetter i tillegg gode fellesskapsløsninger å velge blant.

Eldreomsorgen trenger flere arbeidstakere. Dersom flere enn i dag ønsker å være hjemmeværende, har vi et problem. Arbeiderpartiets svar er gode kollektive løsninger som gjør at flest mulig ønsker å delta i arbeidslivet. Fremskrittspartiets svar er individuelle kontantoverføringer og ordninger som oppmuntrer en av foreldrene til å være hjemme. Kontantstøtten har gitt oss en forsmak på en av effektene: det er mor, ikke far, som blir hjemme. Vi får dessuten færre arbeidstakere til eldreomsorgen.

Dersom vi ønsker at far skal ta mer omsorg hjemme, kan vi enten gjøre som Fremskrittspartiet og redusere dette til et individuelt valg. Vi har tusen års historie som forteller oss hva far da gjør. Han jobber ute. Fedrekvoten bryter med en slik tenking. Hva skjedde når den ble innført? Far blir mer hjemme. Slik endres samfunnet. Det er politikk som går utover de individuelle valg.

Norge har kommet langt i likestillingsspørsmål. Dette har ikke kommet rekende på en fjøl, men har bl.a. skjedd som et resultat av ønsket politikk. Pappakvote, kvotering av kvinner i politikk og samfunnsliv, utvidet fødselspermisjon og et likestillingsombud som slår ned på diskriminering, er eksempler på virkemidler som har hatt betydning. Dette er virkemidler Frp er motstandere av. Deres svar er individualitet. Partiets feminine alibi, Siv Jensen, hevder hardnakket at hun har fått sin posisjon fordi hun er dyktig og ikke fordi hun er kvinne. Det tror vi henne på. Men i Fremskrittspartiet er Siv Jensen nærmest for et unntak å regne. Fremskrittspartiet er i hovedsak et manneparti. Det er ikke sikkert at det bare skyldes partiets manglende kvotering av kvinner. Det kan også skyldes at kvinner er klar over at vi med Frp's politikk ikke ville hatt dagens likestillingslov. Det kan også tenkes at kvinner vet at Hagen i sin første tale i Stortinget talte mot selvbestemt abort. Partiet er i dag fristilt i dette spørsmålet.

Likestilling er viktig for Norge. Når næringslivet ikke har kvinner i styrene, mister de halvparten av norsk kompetanse. Når kvinner ikke får sin rettmessige plass i kirken, får vi en dårligere kirke.

Kvotering handler ikke om å sikre at middelmådige kvinner sikres makt i f.eks. næringslivet. Kvotering handler om å hindre at menn stopper de gode, flinke og viktige kvinnene i å få de posisjoner de i kraft av sin kompetanse bør besitte. Kvotering handler om å hindre at menn reproduserer seg selv gjennom å oppnevne og å ansette sine egne. Kvotering handler om å sikre bredde og kompetanse. Jeg er villig til å bruke de styringsredskapene vi har. Næringsliv og kirke har fått nok tid til å prate og til å forsøke å endre holdninger. Nå må det handles. Det tør Arbeiderpartiet.

Barnehager er bra for barn. Vi vet at foreldre primært ønsker barnehageplass når begge er i jobb. I tillegg er barnehager et viktig virkemiddel for å sikre arbeidskraft i næringsliv og offentlig sektor. Barnehager er nødvendig for samfunnsutviklingen.

Arbeiderpartiet forstår sammenhengen mellom barnehager, skolefritidsordningen og en god eldreomsorg. Vi skjønner at nok arbeidskraft er en forutsetning for en god helsetjeneste. Vi skjønner at barnehager og skolefritidsordning er en forutsetning for nok arbeidskraft.

Populistiske, kortsiktige løsninger kan være fristende. Kanskje kunne vi fått uttelling på meningsmålingene. Men mer bruk av oljepenger gjør det umulig å svare på morgendagens pensjonsforpliktelser. Vår generasjon henter ut store naturressurser. Samtidig lever vi i verdens nest rikeste land målt etter levestandard. Skal vi huskes som den generasjonen som bare tenkte på seg selv? Ansvarlighet kan være et kjedelig ord i dagens medievirkelighet - men er ikke mindre viktig av den grunn.

Arbeiderpartiet leverer velferd - vi bygger velferdsstaten sten for sten - det er vår styrke, og det skal vi fortsette med.