Politikk og brutalitet

I ET DAGBLAD-INNLEGG

9.7. beskylder statssekretær Cathrin Bretzeg i Kommunal- og regionaldepartementet Dagbladet for å bomme grovt i en leder. Statssekretæren selv begår ordkløveri. Når man omtaler enkelte asylsøkere som «ureturnerbare», er det fordi norske myndigheter ikke er i stand til å returnere dem med tvang. Asylsøkere som i mange tilfeller har vært fengslet og torturert returnerer nemlig sjelden frivillig til terrorregimer som Etiopia og Eritrea. Sistnevnte er på Human Rights Watch sin liste over verdens mest brutale diktaturer.

Tidligere regjeringer har anerkjent at dette skaper en fastlåst situasjon, og har latt de ureturnerbare ha tak over hodet og livnære seg ved eget arbeid. Denne regjeringens tilnærming til asylpolitikken er at alt kan løses dersom man bare går brutalt nok til verks.

Statssekretæren skriver at Norge er et av få land som har et mottaksapparat for alle asylsøkere. Få land har vår rikdom - færre har våre vintre. Når regjeringen vil bruke vinterkulden for å tvinge redde mennesker ut av landet, spiller man hasard med deres liv. Når vi har advart Utlendingsdirektoratet om at dette omfatter alvorlig syke mennesker, har vi fått til svar at hvis de blir sykere på gaten, havner de på sykehus.