Politikk virker

Ingress

Meninger

Gutteklubben Grei må gå i seg selv!, sa minister Ansgar Gabrielsen i 2002 og brukte det han selv kalte «terrortaktikk» for å innføre styrekvotering i norske allmennaksjeselskaper, ASA.

Alle nye ASA-selskaper måtte fra 2006 ha minst 40 prosent av hvert kjønn i styret fra første dag, eksisterende ASAer hadde to år til å omstille seg. Neste halvparten valgte å endre styreform til AS. De argumenterte med at det ikke fantes nok kvalifiserte kvinner, at bedriftene måtte få bestemme selv og at utviklingen mot likestilling i næringslivet måtte gå av seg selv.

Nå viser undersøkelsen «Breaking the Glass Ceiling?», utført av forskere fra NHH og universitetene i Chicago, Texas og Los Angeles, at loven ikke bare førte til flere kvinner i styrene. Den har også ført til at det er blitt flere kvinner blant selskapenes best betalte og flere kvinnelige toppledere. Andelen kvinner i toppledelsen er doblet som følge av reformen, og effekten er dessuten størst blant de ASA-bedriftene som hadde dårligst kjønnsbalanse fra før. Studien viser også at dagens kvinnelige styreledere er betydelig mer kompetente enn kvinnene var før. En pågående studie fra Institutt for samfunnsforskning rapporterer om liknende resultater: Selskaper med 40 prosent kvinner i styrene, har flere kvinner i topplederposisjoner enn selskaper uten kjønnsbalanse.

Næringslivet har langt igjen før de kan skryte av full likestilling. Studiet viser at reformen har vært effektiv på toppnivået i ASA-selskapene, men at det ikke har ført til likestilling på nivåene lenger nede i bedriftene. Andelen kvinnelige styreledere er tredoblet, men utgjør fremdeles bare 13 prosent av styrelederne i ASA-styrene. Bare to av landets 50 største bedrifter har kvinnelig toppleder.

Utviklingen går sakte, men den går riktig vei. I 2003 viste undersøkelser at hvis næringslivet fikk bestemme, ville det ta 30 år å nå målet om 40 prosent kvinner i styrene. Da politikken gikk foran, kom selskapene etter. Radikale virkemidler er til for å få fart på en ønsket utvikling. Ansgar Gabrielsen ga Gutteklubben Grei et effektivt spark bak.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.