Politikkens julenisse

MINSTEPENSJONISTENE: Det er to ting å si om Julenissen: 1. Han deler ut gaver til nesten alle. 2. Han finnes ikke.

Dette var tanken min da jeg noe uærbødig omtalte Fremskrittspartiet som «politikkens julenisse» i Dagbladet 18. desember. Bakgrunnen var partiets årlige stunt ved nysalderingen av statsbudsjettet. I år var det minstepensjonistene som plutselig skulle få 2000 kroner i julegave. Til sammen skulle dette koste 143 millioner kroner, bare åtte millioner mindre enn det FrP vil gi Stein Erik Hagen ved å fjerne formuesskatten hans.

Frp hadde julegaver til flere enn minstepensjonistene. Bompengerammede bilister skulle få åtti ganger så mye, nemlig 11, 7 milliarder kroner. Fattige forøvrig skulle få 20 millioner, riktig nok en måned etter at FrP i sitt alternative budsjett fjernet hele kvalifiseringsprogrammet på 230 millioner og kuttet bostøtten med 69 millioner, de to mest målrettede fattigdomstiltakene vi har.

En enslig norsk minstepensjonist får nå utbetalt 914 kroner mer hver måned enn før Stoltenberg-regjeringen tok over. Årets trygdeoppgjør var det beste noen gang. Mens FrP-pengene står i Dagbladet, står pengene fra regjeringen på minstepensjonistens konto.

Frp vet at de ikke har pengene de lover bort. Skal partiet forhandle om regjeringsplattform med Høyre i 2009, må utgangspunktet være FrPs politikk minus 30 milliarder kroner. Høyre, som kritiserer selv regjeringen for å bruke for mye penger, har nemlig satt som vilkår for regjeringssamarbeid at de skal sette rammene for pengebruken.

Da har velgerne krav på svar fra FrP: Hvem er det som likevel ikke skal få mer, slik dere har lovet? Er det sykehusene, veibudsjettet, kommunene, Forsvaret eller de som irriterer seg over skatter og avgifter? Eller er det minstepensjonistene?

En antydning får man ved å se på sist Høyre var i regjering støttet av FrP. Det var gode år for Stein Erik Hagen. Kommuneøkonomien, veibevilgningene og minstepensjonistene var det verre med.