Politiserte informatører

Ingress

Meninger

Det klassiske departement skulle være gjennomsyret av saklig og faglig forvaltning, med en upolitisk departementsråd på toppen av pyramiden. Formelt og politisk var han underlagt statsråden, men reelt ble statsråden ofte en talsmann for embetsverket. Sir Humphrey kunne være både ideal og realitet. Embetsverket skulle sørge for at statsråden hadde solid bakgrunn for departementets meninger, men også for sin egen og partiets politikk. Tiden går og byråkratiet består, men gradvis er det politiske hodet på departementet utvidet med statssekretærer og politiske rådgivere som følger statsrådene.

Etter hvert som tradisjonelle forvaltningsoppgaver er flyttet ut til direktorater og mer eller mindre fristilte statlige institusjoner og etater, har departementene blitt spisset som politiske verksteder med statsrådens politikk som episenter. Det er stadig vanskeligere å skille byråkratiets evige og politisk nøytrale virksomhet fra den politiske profileringen. Det kan bli bedre bakgrunn for politikken ut av det, men også en stadig mer politisert sentraladministrasjon. Det er ikke alltid lett å vite hvor forvaltningen slutter og politikken begynner. Eller omvendt.

Informasjons- og kommunikasjonsmedarbeidere er den delen av departementenes stab som har økt mest de siste åra. Antallet ble doblet mellom 2001 og 2011. Det er vel og bra at den offentlige forvaltningen skjerper seg og er åpnere i sin kontakt med offentligheten. Det som ikke er så bra, er at stadig mer av virksomheten er direkte PR, koplet til presentasjon og innsalg av statsrådens politikk. Forskjellen mellom tilrettelagt spin og saklig informasjon blir stadig mindre. Det gjelder både tema og taiming.

Ola Borten Moe, olje- og energiminister og en mangfoldig politiker med behov for både kommunikasjon og dobbeltkommunikasjon, åpner i et intervju i Klassekampen for å bytte ut noen av dagens byråkratisk ansatte informasjonsmedarbeidere med partioppnevnte politiske talerør som følger statsråden når han kommer og går. Det synes vi er en god idé. Offentligheten har krav på å vite om det er et faglig nøytralt eller politisk tilpasset budskap som kommer fra departementet. Det vil skape større ryddighet og troverdighet.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.