Politisk boknøtt

I går møttes bokhandlere og forleggere til årsmøtetreff i Trondheim. Planen var kanskje at de sammen skulle feire at en ny bransjeavtale med nød og neppe var reddet i land. I stedet har de fått mye å snakke om.

Kulturministeren glad for ny bransjeavtale

Ny bransjeavtale på vei

Bransjeavtalen er sagt opp. Forhandlingene om ny avtale har strandet. Første januar er det fritt fram for frihandel i bok-Norge. Hvis da ikke forleggerne får gjennomslag for sin ensidige reguleringsplan.

Forleggerne ønsker nå å samordne sine avtaler, slik at de forskjellige forlagene tilbyr bokhandlerne like betingelser. I disse betingelser skal det også ligge en forpliktelse for bokhandlerne til bare å selge bøkene til fast pris. Skal forleggerne få til dette, kreves det dispensasjon fra konkurransetilsynet, og konkurransetilsynet sorterer ikke under Kulturdepartementet, men under Arbeids- og administrasjonsdepartementet. Slik blir det statsråd Eldrid Løwer fra Venstre som må avgjøre om forleggerne skal få bestemmelsesrett i bokbransjen.

Høring

En søknad om dispensasjon må først behandles i Konkurransetilsynet. Konkurransetilsynet vil ha forleggernes forslag ute til høring, og det er all grunn til å regne med at bokhandlerne vil stritte imot. De regler og reguleringer forleggerne tenker seg, vil på en rekke punkter ligne på nettopp det forslaget til ny bransjeavtale bokhandlerne allerede har avvist. Konkurransetilsynet ønsket ikke å godkjenne bransjeavtalen sist den var oppe til behandling _ det er liten grunn til å tro at de vil være mer positivt innstilt til en ensidig konkurranseregulering nå.

Dersom Konkurransetilsynet avslår dispensasjonssøknaden, havner anken i Arbeids- og administrasjonsdepartement hos statsråd Løwer. Hun vil naturligvis innhente kulturministerens syn får hun tar en beslutning, men det er Arbeids- og administrasjonsdepartement som skal ta den endelige beslutning.

Dersom forlagene skal rekke å få behandlet sin søknad om dispensasjon, må de handle raskt. Det er seks måneder til fastprisen faller, det er ikke mer enn den tiden som trengs for å få behandlet en søknad. Og det er ingen grunn til å tro at hverken bokhandlerkjeder eller distriktsbokhandlere kommer til å sitte stille og la forlagene diktere de nye betingelsene for departementet.