Politisk korrekt

  • Posten planla å innføre differensiert porto og la det bli dyrere å sende brev til distriktene. Samferdselsministeren sa nei.
  • Sentrumsregjeringens grunnsyn er jo at det må være dyrest å sende brev i byene.