Politisk spill på utlendingsfeltet

Den eventuelt nye regjeringens samarbeidsavtale med Kristelig Folkeparti og Venstre vil føre til et usammenhengende regelverk.

USAMMENHENGENDE: Juss-Buss er kritiske til samarbeidsavtalen mellom Venstre, Kristelig Folkeparti, Fremskrittspartiet og Høyre. Foto Bjørn Langsem / Dagbladet
USAMMENHENGENDE: Juss-Buss er kritiske til samarbeidsavtalen mellom Venstre, Kristelig Folkeparti, Fremskrittspartiet og Høyre. Foto Bjørn Langsem / DagbladetVis mer
Debattinnlegg

Som organisasjon som gir gratis hjelp til mennesker som ikke har råd til advokat, ser vi at samarbeidsavtalen fra de blågrønne partiene kan få stor betydning for våre klienter.

Vi stiller spørsmål ved redusering av straffenivået som kreves for utvisning av utlendinger som er ilagt straff i hjemlandet. Det påstås at dagens regler krever ti år eller mer. Den nevnte regelen gjelder imidlertid bortvisning, og har ingenting med utvisningsregelverket å gjøre. I den grad partiene ønsker å stramme inn utvisningsreglene, bør de først og fremst ta seg tid til å finne riktig lovhjemmel. Når det er sagt, ser vi ingen grunn til at strafferammene for utvisning bør reduseres, da disse i utgangspunktet er lave.

Partiene ønsker en økning av inntektskravet for å få familieinnvandring, og oppgir at formålet er å hindre tvangsekteskap. Vi mener at en slik økning står i misforhold til formålet. De som utsettes for tvangsekteskap er en marginal gruppe. Det er uheldig å bygge hovedreglene i lovverket på mindre grupper, når det er klart at kravet til underhold rammer svært mange. Det blir interessant å se hvordan urimelige tilfeller vil bli fanget opp av politikernes såkalte liberale skjønnsvurderinger. Vår erfaring med slike unntaksbestemmelser er at terskelen legges så høyt at bestemmelsene ikke er verdt papiret de står på.

Vi er også svært kritiske til en 24-årsgrense i familieetableringssaker. Kravet innebærer at nådd myndighetsalder ikke er nok til å avgjøre sitt eget giftermål. Det er et paradoks at partiene som skal gi frihet til enkeltmennesker blander seg opp i vanlige menneskers livsvalg. Det store flertallet av mennesker gifter seg frivillig. At nasjonalitet skal avgjøre om unge par skal få leve sammen i Norge, er etter vår oppfatning ikke annet enn et desperat forsøk på å stramme inn et allerede rigid regelverk. Dersom partienes formål er å forhindre tvangsekteskap må de iverksette tiltak som rammer dette problemet konkret, og ellers la folk flest gifte seg med hvem de vil.

Til slutt stiller vi oss uforstående til heving av kravet om botid for å få permanent oppholdstillatelse. Hvis en vellykket integrering skal finne sted, er det en forutsetning at de som får opphold i landet med trygghet kan investere i sin framtid her. Det er lite gjennomtenkt av partiene å legge fram sju punkter for å fremme integrering, når de samtidig signaliserer en kraftig innstramming i reglene om permanent opphold.

Avtalen bærer preg av å være et resultat av et politisk spill hvor alle partiene skal få gjennomslag for sin politikk. Dette vil føre til et usammenhengende regelverk.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.