PROSESS: Det skal lyttes og diskuteres frem mot landsmøtet i 2015, skriver Støre. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix
PROSESS: Det skal lyttes og diskuteres frem mot landsmøtet i 2015, skriver Støre. Foto: Lise Åserud / NTB scanpixVis mer

Politisk verksted

Et parti med over 53 000 medlemmer sitter på mye kunnskap og erfaring.

Meninger

Hva er partienes rolle i den politiske meningsdannelsen? Gudleiv Forr drøfter interessante sider ved dette spørsmålet i Dagbladet 8. juli. Men jeg synes han er i overkant negativ til partienes posisjon og rolle.

Også her er det endring. Som nyvalgt leder i Arbeiderpartiet ønsker jeg at vi skal bruke opposisjonstiden til å ivareta vår rolle som konstruktiv og konsekvent opposisjon til regjeringen, og til å tenke nytt og hente inn ny kunnskap. Et parti med over 53 000 engasjerte medlemmer sitter på mye kunnskap og erfaring som er avgjørende for partiets vitalitet. Men det er ikke alt. Vi må lytte bredere og dypere.

Mye har forandret seg siden de politiske verkstedene på slutten av 60-tallet. Det er flere med meninger, kunnskaper og interesser. Forr henter inn referansen til fenomenet First House for å beskrive utviklingen. Her er jeg faktisk enig med Erna Solberg, den såkalte informasjonsbransjen gjør seg viktigere og mer innflytelsesrik enn det er grunnlag for å si.

Så nevnes det tankesmiene, heia dem, tenker jeg - det er jo bra at det tenkes, diskuteres og publiseres meninger og forslag. Vedtakene er det til syvende sist partiene som må ta ansvar for.

Men skal vi virkelig forstå samfunnet, må vi gå grundigere til verks. Vi må lytte til all erfaringen som finnes i arbeidslivet, på arbeidsplassene, i fagforeninger. Den finnes i en lang rekke interesseorganisasjoner, fra Røde Kors og Kirkens bymisjon til idretten og kulturlivet. Videre til universitets- og forskningsmiljøene, som har vokst betydelig i omfang de siste 40-50 årene, og helt frem til hver og en av oss - vi kan og vet mye i dette landet.

Vi tar nå fatt på fire satsinger. Vi engasjerer en tettere dialog med partene i arbeidslivet, for å hente inn ideer til det som alltid er jobb nummer 1 - arbeid til alle. Slik former vi en politikk for et lønnsomt næringsliv, trygge arbeidsplasser, kamp mot sosial dumping, flere lærlingplasser osv.

Vi nedsetter to brede rådslag om helse og kunnskap, sammensatt av erfarne folk med partibakgrunn, og noen uten; her skal det reises og lyttes og diskuteres frem mot landsmøtet i 2015, så kan programprosessen mot 2017 starte.Og endelig setter vi ned et klimapanel som jeg selv vil lede, med kunnskapsrike folk både fra partiet og utenfor.

«Partiene har vært kjernen i vårt parlamentariske demokrati i mer enn hundre år», skriver Forr. Han har rett, og jeg mener de fortsatt er kjernen, for partiene er fortsatt utgangspunktet for de politiske valgene ved valg, og vedtak i kommunestyrer, fylkesting og Storting. Skal vi ta vare på partienes viktige rolle, må vi sørge for at de får et oppdatert grunnlag til å virke som demokratiske organisasjoner, ta debattene, forme flertall.

Det ville være for mye å forvente at partimedlemmer i et parti som Arbeiderpartiet besitter all relevant kunnskap om utvikling innen for eksempel helsesektoren, teknologisk, medisinsk, økonomisk eller organisatorisk. Derfor må vi lytte til de med kunnskap og erfaring, og så forme de politiske løsningene.

Partiene formes av samtiden, og derfor formes også politikken av samtiden. Partiorganisasjonene, i likhet med samfunnet for øvrig, består av levende og lyttende mennesker. Det er disse som forvalter det politiske engasjementet og som forvalter demokratiet.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen! Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukas viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag.