Politiske veivalg

Jeg deler ønsket om å skape en potent venstreside. Imidlertid virker det som Sterri overser at politikk utøves gjennom konkrete tiltak og prioriteringer.

UTFORDRER: Mener Sterri vi kan skape en potent venstreside uten å utfordre handlingsregelen? spør Bjørnar Moxnes. Foto: Torunn Brånå
UTFORDRER: Mener Sterri vi kan skape en potent venstreside uten å utfordre handlingsregelen? spør Bjørnar Moxnes. Foto: Torunn BrånåVis mer

Les også: En potent venstreside av Aksel Braanen Sterri.

Leder i tenketanken Progressiv Aksel Braanen Sterri og jeg er enige om at de siste tiårenes privatisering, velferdskutt og økende økonomiske forskjeller viser at det trengs mer venstresidepolitikk. Vi trenger et oppgjør med den nyliberale politikken som har kastet Europa inn i en dyp krise.

Denne politikken fører til at de som skaper verdiene får en stadig mindre del av kaka, mens den rike eliten blir enda rikere. I Norge er antallet milliardærer doblet under rødgrønt styre. Forskjellen mellom den rikeste prosenten av befolkninga og resten av oss har ikke vært større enn siden 1930-tallet.

Større klasseskiller betyr mindre frihet, trygghet og velferd for det store flertallet. Venstresidas og arbeiderbevegelsens kamp for universelle, offentlige velferdsordninger har vært og er en kamp for frihet og rettferdighet for folk flest.

Dette tror jeg Sterri vil skrive under på. Hvordan forklarer han i så fall at ikke bare borgerlige, men også sosialdemokratiske partier, har drevet gjennom den nyliberale politikken? Den økonomiske krisa aktualiserer spørsmålet: Det er umulig å skille sosialdemokratenes svar på krisa fra de borgerliges kuttpolitikk.

Jeg deler ønsket om å skape en potent venstreside. Imidlertid virker det som han overser det faktum at politikk verken utøves gjennom fromme ønsker eller allmenn godvilje, men gjennom konkrete tiltak og prioritering mellom ulike interesser. Her er det vanskelig å se hvor Sterri egentlig plasserer seg. Han kan bidra til oppklaring ved å si hvor han står i noen konkrete saker som har betydning for arbeiderbevegelsen og folk flest.

Vil Sterri erstatte Ap-ledelsens pensjonsreform med et pensjonssystem som tilgodeser de som har de hardeste belastningene i arbeidslivet? Pensjonsreformen setter likestillinga i revers ved å øke avstanden mellom kvinners og menns pensjon. Den er til fordel for privilegerte personer med høy avgangsalder, og straffer fattigere folk som jobber i slitsomme yrker med lavere avgangsalder.

Hva mener Sterri om regjeringas lån på 50 milliarder kroner til Hellas via Pengefondet? Med lånet følger det knallharde krav om kutt i offentlige budsjetter og velferd, reformer i offentlig sektor og arbeidsmarkedstiltak.

Støtter Sterri EUs finanspakt? Finanspakten betyr ikke bare at det skal gjennomføres en borgerlig finanspolitikk, men også at denne politikken skal skrives inn i hvert enkelt lands forfatning. Sosialdemokratene i Norge, Sverige og Danmark støtter pakten.

Mener Sterri vi kan skape en potent venstreside uten å utfordre handlingsregelen? Handlingsregelen står i veien for å gjennomføre større fellesskapelige løft for å styrke infrastrukturen og bygge landet.

Disse sakene handler i bunn og grunn om handlingsrommet for å føre venstresidepolitikk.