Pommes frites inn i skolen!

DET ER IKKE til å unngå å legge merke til Jamie Olivers nye tv-konsept, Skolemat. Reality-tv på lik linje med Robinson. Det er basert på uredigerte/ klipte opptak, slik at vi som tv-seere opplever hvordan virkeligheten er, selv om masse blir kuttet bort for å få programmet inn i en passform på de tilmålte minutter sendetid, inkludert reklame. Premieren har vært, og i utgangspunktet er dette er en super ide, nemlig å lage et program om mat for hundre tusener av engelske, svenske, danske og amerikanske skolebarn. Men norske; å nei. For i Norge har vi ikke prioritert mat som en viktig del av oppveksten, lærdomen og kulturarven som våre barn skal dra med seg inn i fremtiden. Vi sitter fortsatt med våre nistepakker, eller sender med barna litt penger slik at de kan kjøpe seg skoleboller og cola i nærmeste butikk. Ofte med resultat at barna ikke spiser i det hele tatt. Enten fordi de ikke har tid og er for opptatt med lek og moro, eller i verste fall, for at de får ikke med seg mat i det hele tatt.

ETTER MIN MENING er vi ikke berettiget til verken å le eller la oss forundre over den frityrstekte engelske maten. For vi har ikke engang det. Det er bedre med et felles måltid med pommes frites eller smily-poteter enn det vi har. For da blir det i det minste fokus på måltidet. Nå har vi ingen ting. Når skal norske politikere våkne opp? Stikke hodet opp fra dokumenthaugen og se at det finnes andre ting enn forurensing av det ytre miljø som er skadelig for oss mennesker. Et miljøtiltak vi må gripe fatt i er hva vi putter inn i vår egen kropp. Vi trenger en ny miljøstiftelse som Bellona, men med mat som tema! Noen som er med?

Vi er opptatt av at barna får musikk i skolen, fordi det er kultur. Ok, man må gjerne si at mat ikke er kultur, selv om politikerne er flinke til å bruke begrepet når det tjener deres sak. Isteden sier mange det er en pulsåre. Det er en nødvendighet for å overleve, for å takle en arbeidsom hverdag, og det gir oss sosial trening. Og det finnes ingen bedre plass å lære opp den kommende generasjon enn i skolen.

I BARNEHAGEN har man fokus på måltidet til faste tider hver dag. Så kommer skolegangen og alle blir overlatt til seg selv når det gjelder å ivareta kostholdet. Ingen felles samling. Ingen som tar ansvaret for å lære opp elevene til to viktige fundamentale elementer: å spise skikkelig mat og lære seg matbordets gleder.

En av de tingene som skiller oss mennesker fra dyr er at vi spiser sivilisert og skikkelig mat.

Eller har dette snudd seg? Er vi blitt dyrene rundt matfatet? I et av verdens aller rikeste samfunn må vi ta oss tid og råd til å sette måltidet på timeplanen i skolen. Det må innføres skikkelig kantinedrift på skolen, med god mat som er full av den energien som kreves for å henge med. Det må vi ta oss råd til! Og bare for å understreke slik at ingen misforstår: Jamie Olivers program er supert! Tiltaket er strålende. For det setter et fokus som vi ikke engang har tenkt på å gjøre. En matpakkedag en gang i året holder ikke! Så derfor en appell til politikerne i disse valgkamptider: Vær ærlige nok til å sette mat på timeplanen når dere prater om barn i politikken. Det hjelper lite med flotte skoler og fine bøker hvis ikke fundamentet for et godt liv og god læring er på plass. Skikkelig næring!