Pornoredaktør frifunnet

Den tidligere redaktøren Stein-Erik Mattsson delte ut pornoblader for å skape debatt om pornoloven. I dag ble han frifunnet av Oslo Tingrett.Les hele dommen her.

(Dagbladet.no): Den tidligere redaktøren Stein-Erik Mattsson nektet å vedta bota på 25 000 kroner etter at han sommeren for to år siden delte ut 13 000 eksemplarer av et usladdet pornoblad. I dag ble han frikjent i Oslo Tingrett.

Hovedpersonen selv var ikke informert om dommen da Dagbladet.no ringte ham i ettermiddag.

- Hva? Er jeg det? Er det sant? sa en lettere overrasket Stein-Erik Mattson til Dagbladet.no.

Ønsket debatt

Den tidligere pornoredaktøren ønsket å skape debatt om norsk pornolovgivning da han spredte 13 000 eksemplarer av den usladdete spesialutgaven «Frie Aktuell Rapport».

I retten har partene kranglet om hvordan man skal fortolke paragraf 204 i straffeloven, som sier at grensen for kjønnslige skildringer går ved det «støtende», «nedverdigende» og «forrående».

- Målet mitt var å finne ut hvor grensen går for hva som er lov. Slik det er i dag, er domstolenes og påtalemyndighetenes ansvar overlatt til distributørene, som selv må sette grensene for hva som slipper gjennom, sier Mattsson til Dagbladet.no.

Mattsson vil ha fjernet uttrykk som «støtende» og «sårende» fra lovteksten, og påberopte seg ytringsfriheten for å få gi ut usladdede pornoblader.

Dissens i retten

Retten var delt i synet på om Mattsons blad inneholdt «støtende kjønnslige skildringer» som brøt med straffeloven.

De to meddommerne gikk for frifinnelse, mens fagdommer Henrik Gerner-Mathisen mente Mattsson måtte dømmes.

- Etter den alminnelige moral- og rettsoppfatning i samfunnet er ikke bladet å anse som «pornografi» i strafferettslig forstand.

Rettens flertall mente derimot at bildene ikke kunne karakteriseres som støtende for folk flest. De viste i hovedsak frivillig seksuell omgang mellom voksne, og var ikke tilstrekkelig grove.

Fagdommeren mener på sin side at det avgjørende er at bildene er usensurerte, og at deres pornografiske innhold dermed forsterkes.

I tillegg har Gerner-Mathisen lagt vekt på at selskapet som sensurerer deler av mykpornobladene mente at Mattsons blad var ulovlig.

Gerner-Mathisen avfeier Mattssons forsøk på å påberope seg ytringsfriheten slik: «Tidsskriftet har utelukkende til hensikt å virke seksuelt pirrende på leseren.»

Ankes trolig

Både Mattson og forsvareren hans, Rune Selbo, tror dommen vil bli anket.

- Det er dissens, så det burde være all grunn til at påtalemyndigheten vil anke, sier Selbo til Dagbladet.no.

Vi konstaterer at det er dissens og det blir nå opp til statsadvokaten å vurdere om saken skal ankes. Dette er jo et rettsområde som kanskje bør prøves i en høyere rettsinstans, sier aktor Harald Bilberg til Dagbladet.no.

Mattson imøteser en eventuell anke med spenning. Han håper pornosaken vil få en endelig avklaring.

- Det hadde vært greit om saken gikk til Høyesterett, for lovteksten er så tåkete, sier Mattson.

- Men jeg er fornøyd dersom jeg slipper å bruke mer tid på dette. Blir dommen stående, skal jeg holde gravøl over pornoloven. For det er det dommen betyr, avslutter Stein-Erik Mattson.

USLADDET: Den tidligere sjefredaktøren for «Aktuell Rapport», Stein-Erik Mattsson. Han var tiltalt for sommeren 2002 å ha distribuert inntil 13 000 gratiseksemplarer av den usladdede spesialutgave «Frie Aktuell Rapport», for å skape debatt om norsk pornolovgiving.