Portettet av Sonja begeistrer og undrer

Håkon Gullvågs dronningbilder vekker både begeistring, undring og litt skuffelse. Vi har snakket med kunstnere som selv har malt kongelige portretter og fått deres vurderinger.

Ida Lorentzen (51) malte blant annet signingen av kongeparet i Nidarosdomen. - Gullvåg har igjen mestret et portrett i hans barokke stil. Jeg har ikke sett originalen - bare fått bildet vist via Internett - men det gleder meg at dronningen har valgt et majestetisk antrekk med alle kongelige attributter, som gir kunstneren mange maleriske strenger å spille på.

Even Richardson (41) malte kong Olav i 1986, på oppdrag fra Utenriksdepartementet. Kongen sto modell i ti timer.

- Dronningbildet minner svært om det Gullvåg malte av kong Harald. Førsteinntrykket er at det er veldig fotobasert. Portrettlikheten er ikke så veldig sterk, og mye av det andre blir maleri, og det er all right. Kunstneren har tatt seg langt større frihet i bakgrunn og klær enn med hensyn til ansikt og hår.

Sverre Koren Bjertnæs (26) regnes for å være den fremste av de unge malerne i den figurative tradisjonen.

- Ved første øyekast framstår portrettet som mer autoritært enn portrettet av kong Harald. Slik jeg ser det, fokuserer Gullvåg i begge disse portrettene på rollespillet mer enn på de personlige egenskapene til sine modeller. I dette bildet befinner dynamikken seg i rommet rundt figuren, og får figuren til å framstå som stivfrosset, som ei brikke i et parti sjakk.

Tore Juell (60) har malt kong Haralds portrett tre ganger, blant annet bildet som henger i Stortinget.

- Du må ikke spørre meg om slikt! Jeg er opptatt av en annen portrettradisjon. Men det er et feiende flott maleri. Kanskje på grense til det karikerte, men det skal vel et godt portrett være.