Positiv tabloidisering

Rusomsorg må debatteres med folket tilstede, mener Anlov P. Mathiesen.

NARKOTIKA: Anders Ulstein fra Actis går til angrep på media i sitt korstog mot heroinutdeling. Det er en uprofesjonell blanding av kort som skader rusdebatten og de narkomanes kamp for å bli hørt. Ulstein tegner et bilde av mediedekningen som et kaotisk «reality show», hvor de rusavhengige ikke vet sitt eget beste. Han gir med det til kjenne et ønske om å holde de narkomane skjult, slik at vi slipper å høre hva de har å si. Et ekko fra 80- og 90-tallet hvor en narkoman ikke visste sitt eget beste. Kan det være fordi Ulsteins organisasjon Actis føler seg truet av at de narkomane ikke alltid er enige med dem? Actis lever tross alt lukrativt på budskapet om at de taler på «vegne» av de narkomane.

Actis og Ulstein liker ikke mediedekningen av de narkomane. En tabloid «mediestorm» er negativt, hevdes det. Hva i alle dager? For de av oss som jobber for at rusomsorgen skal få bedre kår, at narkomane skal behandles bedre, hva er galt med mediefokus? Selv vil jeg påstå at en tabloidisering av rusdebatten er særdeles positivt. Grunnen er at i tabloidenes overforenkling ligger det en evne til massekommunikasjon som både Ulstein og jeg har noe å lære av. Her skal rusomsorg debatteres med folket til stede, og da spiller både VG, Dagbladet og TV2 en sentral rolle i forenklingen og de spisse vinklingers navn. Rusomsorg er ikke så komplisert at mannen i gata ikke kan forstå det.

Det Ulstein enten glemmer eller bevisst overser er at de narkomane selv nå bidrar i media med sine stemmer, noe som er nytt og bør applauderes. Med fare for selvskryt tør det hevdes at =Oslo har bidratt vesentlig til både fokus, anstendiggjøring og ikke minst nettopp å slippe til narkomane selv. I voksende grad har =Oslo blitt et knutepunkt for journalister og politikere når de ønsker treffe de det gjelder. Vi som jobber i =Oslo ser på nært hold hvilken effekt det har å bli tatt på alvor.

De fleste av oss deler Actis’ og Ulsteins engasjement for bedre behandling og ettervern. Men hans kamp mot heroinutdeling får nesten groteske utslag, hvor han angriper helseministeren, media og debatten som sådan. Landet bryr seg om de narkomane, og politikere og media har begynt å bry seg. Ikke stikk kjepper i hjulene for en slik prosess. Ikke bruk denne positive utviklingen til å konstruere argumenter som passer inn i ditt korstog mot heroinutdeling. For det er slik debatten sporer av.

Foto: JAQUES HVISTENDAHL
Foto: JAQUES HVISTENDAHL Vis mer
Positiv tabloidisering