Positive i NRK

- Det er ikke krise i NRK!

Eva Stabell, leder av NRKJ:

- Vi er fornøyd med det nye styret. Kontinuiteten vi var opptatt av, er tatt vare på, nå håper vi bare at vi får en ny NRK-sjef på plass i løpet av ikke altfor lang tid.

Tor Egelien, leder av Tverrfaglig Forening (YS):

- Dette er et spennende styre. Men det viktigste for oss er nå hva styret kommer til når det gjelder ny NRK-sjef. Gi oss en sterk og klar leder som ikke bare er like god som Førde eksternt, men som er enda bedre internt.

Hilde Larsen, nestleder i Kringkastingens Landsforening (LO):

- Vi synes dette ser lovende ut. Det er et styre med bredere sammensetning enn det forrige. Fint med representanter med bakgrunn fra både offentlig sektor og mediebransjen.