SP-LEDER: NHO Reiseliv sutter seg til Trygve Slagsvold Vedums ønske om å redusere antall direktorat og tilsyn. Her er Sp-lederen under partiets landsmøte forrige uke. Foto: NIna Hansen / Dagbladet
SP-LEDER: NHO Reiseliv sutter seg til Trygve Slagsvold Vedums ønske om å redusere antall direktorat og tilsyn. Her er Sp-lederen under partiets landsmøte forrige uke. Foto: NIna Hansen / DagbladetVis mer

Debatt: Byråkrati

Positive signaler om tilsyn

Meninger

Trygve Slagsvold Vedum sier til Dagbladet onsdag 22. mars at han vil endre Norge gjennom færre direktorat og tilsyn, og at han vil bygge ned og effektivisere det offentlige byråkratiet. Dette er NHO Reiseliv helt enige i, og vi vil derfor gi to konkrete forslag til hvordan en bør endre og effektivisere tilsynskulturen i Norge:

For det første ønsker vi oss at tilsynene skal bli risikobaserte. Vi forventer at tilsynsmyndighetene øker sin innsats for å ta dem som driver ulovlig. Først og fremst må de som systematisk bryter loven kontrolleres. Seriøse bedrifter bør kontrolleres sjeldnere. Arbeidstilsynet har i sin nye strategi varslet en betydelig mersatsing på risikobaserte tilsyn. Nå må de andre tilsynene følge etter.

En risikobasert tilnærming til tilsyn må innebære en form for gradering av bedriftene i henhold til risiko; tilsynene må i større grad sammenlikne virksomhetene med hverandre og gjøre en vurdering av hvem som skal få tilsyn. Risikovurderingen må gjøres tilgjengelig for andre tilsyn, slik at ikke alle tilsyn må gjøre samme vurdering.

For det andre ønsker vi oss mer veiledende tilsyn. Bedriftene skal oppleve kvalitetsarbeid og rettsikkerhet fra tilsynene. Det er viktig med forutsigbarhet ved tilsyn. Det må tilrettelegges for informasjon i forkant og dialog i møte med bedriftene, gjennom å veilede, framfor å bare kontrollere. En god dialog og riktig veiledning er forebyggende, og kan forhindre at feil gjøres.

Vedum er ikke alene om å ville endre tilsynene. Den ferske reiselivsmeldingen fra Høyre-Frp-regjeringen viser også en vilje til å gjøre noe med dagens tilsynspraksis. Meldingen forteller at «den samlede effekten av tilsynspraksisen kan forbedres gjennom bedre planlegging, risikovurdering og gjennomføring», og praksisen skal kartlegges for å vurdere eventuelle tiltak.

Reiselivsnæringen berøres av totalt 18 tilsyn. Nylig leste vi i Dagbladet om Scandic Neptun, som hadde hatt syv tilsyn på seks uker. Enkelte bedrifter opplever å bruke inntil et halvt årsverk i året på administrasjon av tilsyn.

Dette utgjør en betydelig kostnad som kan gå ut over både vekst og investeringsevne. Det må være mulig å gjennomføre tilsynene bedre, slik at de blir mer effektive og koster mindre. At politiske partier fra flere hold nå signaliserer at tilsynskulturen i Norge bør endres, gjør at det nå ligger godt til rette for en snarlig og nødvendig forbedring på dette området.