Preben vil alltid få lån

Ingress

Meninger

Finansminister Siv Jensen har talt. Bankene skal kunne senke egenkapitalkravet for førstegangs boligkjøpere fra 15 til 10 prosent hvis banken finner det forsvarlig og kundene blir vurdert å ha evne til å betjene lånet. Det er helt i tråd med den praksis bankene har hatt, selv etter at Finanstilsynet i 2011 skjerpet egenkapitalkravet.

Finanstilsynet gjennomførte i 2012 og 2013 undersøkelser som viste at bankene har utøvd betydelig skjønn. I over en tredjedel av nye boliglån til låntakere yngre enn 35 år ble kravet fraveket. Kravet har mer karakter av norm enn av absolutt regel. Det er opp til styret i den enkelte bank å avgjøre hvem som skal få lån og hvem som ikke skal få. «Det er lite som tyder på at trygge låntakere generelt har problemer med å få boliglån hos bankene», skriver Finanstilsynet i et av brevene til Finansdepartementet.

Situasjonen er nesten slik den alltid har vært. Rikmannssønnen Preben vil alltid få lån når han trenger det. Folk med fast jobb og god lønn er mer kredittverdige enn studenter, vikarer, arbeidsløse og uføretrygdede. Jensen fastslår at det ikke er en menneskerett å få boliglån. Det har det aldri vært, og det bør det ikke være. Det var subprimelånene i USA, som ble gitt til folk uten betalingsevne, som skapte finanskrisa.

Men igjen har Siv Jensen og Frp jenket seg kraftig fra sitt utgangspunkt, som jo var å fjerne egenkapitalkravet. Det var det som ble kommunisert i valgkampen, åpenbart fordi mange uten velstående foreldre, eller andre tilgjengelige pengekilder, ikke hadde mulighet til å finansiere sin egen bolig der de helst ønsket den. Det ble hevdet at egenkapitalkravet var urettferdig og rammet sosialt skjevt. Man kunne nesten få inntrykk av at mange mente at det var en menneskerett å få boliglån.

Isolert sett virker bankenes praksis, og regjeringens godkjennelse av denne, ganske fornuftig, og slett ikke overraskende gitt valgvinnernes holdning i saken. En politisk velsignelse av allmenn bankpraksis gjør ingen rikere, fattigere eller tryggere. Det store problemet er at boligprisene stiger mer enn inntektene og at husholdningenes gjeldsbyrde øker mot faretruende nivåer. De med svak evne til å betjene lån har økende problemer med å skaffe seg bolig. Når det knapt finnes alternative innganger til boligmarkedet enn skyhøye lån, er det et samfunnsproblem som politikerne har ansvar for å løse. Hittil har de ikke villet det.