Presisering om lisens

LISENS: Per Arne Solend skriver i Dagbladet i går at jeg i programmet Kulturnytt på NRK 2.1. har bekreftet at den såkalte «Bakke-modellen» for innkreving av kringkastingsavgift, vil innebære at folk må betale lisens for et halvår ekstra hvis de skroter TV-en i januar/februar (eller juli/august). Det er ikke riktig. Poenget er det motsatte, og har vært det hele tiden, at ingen skal betale ny lisens før den ordinært forfaller 1.3 (eller 1.9.) Kvitter man seg med TV-apparatet i januar eller februar, vil man ikke måtte betale ny avgift, selv om man bare har betalt ut det foregående år. Dermed faller hele Solends poeng bort. Ingen må betale mer avgift enn i dag, uansett når man skaffer seg TV og uansett når man kvitter seg med det. NRK får ikke inn en krone mer i avgift. Solend illustrerer ellers på en utmerket måte at dersom det var blitt innkrevd fire måneders kringkastingslisens høsten 2006, og forfallstidspunktene fortsatt skulle være 1.3. og 1.9., ville dette betydd at NRK på permanent basis hadde tapt to måneders lisensinntekter, tilsvarende 600 millioner kroner.