- Presser prisen

Når billetthaier presser prisen til værs, har ikke folk råd til å gå på konsert.

Kristin Jacobsen, billettsjef i Gunnar Eide Concerts AS, vil stanse billetthaienes virksomhet.

- Svartebørsaktørene annonserer på en slik måte at folk tror det er offisielt billettsalg de driver. De har telefonnumre som likner Postens Billettservice sine numre. Forskjellen er at de skrur prisene opp til et vanvittig nivå, og selger dårlige billetter til folk som blir lovet krembilletter , sier Jacobsen.

Hun har sjøl hjulpet uheldige billettkjøpere.

- To ganger har vi gått rettens vei for å prøve å stoppe det vi oppfatter som lureri. Vi har tapt. De som kjøper billetter gjennom haiene er ikke de som benytter kulturtilbudene mest. De tror prisene er slik... Virksomheten svekker folks interesse for å oppsøke kulturarrangementer. Betaler man 1500 kroner for en billett som i utgangspunktet koster 295 kroner, er det ikke mange konserter folk har råd til å oppsøke, slutter Kristin Jacobsen.