Prestisjekunst rett på fyllinga

TRONDHEIM (Dagbladet): Den verdenskjente billedkunstneren Jimmie Durhams utstilling under tusenårsjubileet i Trondheim er ødelagt. De tusen objektene er enten solgt på auksjon og loppemarked eller rett og slett kastet på fyllinga.

- Det er fryktelig synd at vi ikke fikk bevart utstillingen, sier prosjektleder Beret Aksnes til Dagbladet.

Cherokee-indianeren Durham samlet tusen objekt som han stilte ut i Kunstakademiets prosjektsal i oktober. Hver ting skulle representere ett år i jubileumsbyens tusenårige historie.

Da Dagbladet møtte den amerikanske billedkunstneren før utstillingen åpnet, ville han at Trondheim kommune skulle kjøpe de tusen objektene.

- Etter utstillingen blir tingene kunst, så jeg redder deres liv, sa Durham den gang.

Tok feil

Men han tok feil, for nå viser det seg at et av tusenårsjubileets største prestisjeprosjekt er ødelagt.

Da ingen ville kjøpe objektene, bestemte kunstneren at de skulle selges på auksjon. Det de ikke fikk solgt på auksjonen ble levert til loppemarked eller kastet på fyllinga.

Prosjektgruppa rettet en muntlig henvendelse til Trondheim kommune om kjøp av utstillingen, og Kjersti Lerseth i avdeling kirke og kultur sier dette ble vurdert meget grundig.

- Vi kom til at kommunen ikke hadde noen mulighet til å påta seg ansvaret for å lagre, konservere og presentere et såpass omfattende kunstverk, sier Lerseth.

Ingen bok

Det ble heller ikke noe av boka Durham ønsket å lage, med bilder av alle objektene på utstillingen. Boka skulle være objekt nummer tusen og representere året 1997.

Men kommunen gikk inn og betalte kostnadene for fotografering av objektene, slik at de i det minste er dokumentert for ettertida på den måten.

- Vi har jobbet veldig mye for å få til boka, og henvendt oss til en rekke instanser, uten å lykkes. Kostnadene blir for store, sier prosjektleder Beret Aksnes.

- Jeg tror Durham er skuffet over at han ikke helt fikk fullført sitt prosjekt, og det har han all mulig grunn til, mener hun.