BARNEKONGE:
Bildet viser en ung prins
Harald i landflyktighet
i USA 17. mai 1944.
Ved krigens start
i 1940 var det sterke
krefter som ville gjøre
da tre år gamle prins
Harald til Hitlers
barnekonge i Norge.
Foto: Scanpix
BARNEKONGE: Bildet viser en ung prins Harald i landflyktighet i USA 17. mai 1944. Ved krigens start i 1940 var det sterke krefter som ville gjøre da tre år gamle prins Harald til Hitlers barnekonge i Norge. Foto: ScanpixVis mer

Prins Harald (3) skulle bli Hitlers barnekonge

Slik ville kong Haralds mor, Märtha, hindre at kongefamilien for alltid skulle bli fratatt Norges trone.

BERLIN (Dagbladet): Dette kommer fram i den nye boka til forfatter Egil Ulateig, «Den lange reisen hjem. Kongefamilien under andre verdenskrig», på Vega forlag.

Etter det tyske angrepet på Norge 9. april 1940 reiste kronprinsesse Märtha og barna Astrid, Ragnhild og Harald som flyktninger til Stockholm. Kong Haakon og kronprins Olav reiste sammen med regjeringen nordover i landet, mens de ble jaktet av soldater og tyske bombefly.

Deres egen framtid i Norge sto helt i det uvisse. Kongen avviste etter et par dager tyskernes krav om at han skulle gå av. Etter to måneders uvisshet måtte de flykte til England med et britisk krigsskip. I Norge forhandlet de gjenværende politikerne med Reichskommisar Josef Terboven og hans stab.

Det sto mellom utnevnelse av en slags samarbeidsregjering — det såkalte Administrasjonsrådet — og den mer brutale opprettelsen av en regjering utpekt direkte av Terboven. Siste løsning ble til slutt resultatet, med såkalt kommisariske statsråder hvor flertallet tilhørte Nasjonal Samling (NS). I stedet for at kong Haakon abdiserte — slik tyskerne krevde — ble han nå avsatt.

Märtha i Stockholm Mens Märtha — som var født svensk prinsesse og niese av kong Gustav Adolf V — holdt til med ungene sine på Drottningsholm slott utenfor Stockholm, var kongen og kronprinsen i England.

BLE FIENDE: Svenskekongen,
Gustav Adolf V, og
kong Haakon VII
røyk uklar for
all framtid da
svenskekongen
sendte telegram
til Hitler om det
norske kongehusets
situasjon.
Foto: Bettmann/Corbis
BLE FIENDE: Svenskekongen, Gustav Adolf V, og kong Haakon VII røyk uklar for all framtid da svenskekongen sendte telegram til Hitler om det norske kongehusets situasjon. Foto: Bettmann/Corbis Vis mer

Der mottok de den 24. juni et telegram fra den åpenbart sterkt bekymrede Märtha: Hun forteller sin mann og svigerfar at de ville bli avsatt i den nærmeste fremtid, og at Harald ville bli utropt til konge. Hun selv skulle fungere som formynder til han ble myndig.

«Ensom og hardt presset» - Den ensomme, forvirrede kvinnen i Stockholm var åpenbart blitt så hardt presset av folk hun betraktet som venner, at hun hadde latt seg overtale til å gå med på en slik ikke særlig godt gjennomtenkt plan, sier forfatteren Egil Ulateig.

Han kommer i disse dager på markedet med boka «Den lange reisen hjem. Kongefamilien under andre verdenskrig» på Vega forlag som bygger på hans tidligere bok med samme tittel fra 1991.

Siden den gangen har flere norske og svenske historikere og forfattere fulgt sporet og hentet fram ytterligere dokumentasjon — noe som også har vært framme i media.

- Jeg har revidert en del av det nå 20 år gamle stoffet. Materialet til boka fant jeg den gang i britiske og amerikanske arkiver som aldri var blitt besøkt av norske forskere. Einar Østgaard, som var sønn av kronprins Olavs adjutant og kronprinsesse Märthas hoffdame, ga meg viktig innsikt i foreldrenes etterlatte papirer og dagbøker. Østgaard selv og moren han fulgte kronprinsesse Märtha under hele krigen, opplyser Ulateig.

Brevene til Hitler Det var ikke bare en strøm av nære og fjerne venner som oppsøkte Märtha i Stockholm sommeren 1940. Også den 82 år gamle svenskekongen Gustav V var en ivrig aktør i europeisk storpolitikk.

FRIGJORT: En jublende folkemasse på Honnørbrygga ønsket kongefamilien velkommen tilbake til Norge 7. juni 1945. Foto: Aftenposten
FRIGJORT: En jublende folkemasse på Honnørbrygga ønsket kongefamilien velkommen tilbake til Norge 7. juni 1945. Foto: Aftenposten Vis mer

Han hadde flere ganger opp gjennom 30-tallet — uoppfordret — sendt brev til Adolf Hitler med «gode råd» om hvordan han burde gå fram i ulike stridssaker.

Nå ønsket den gamle mannen tilsynelatende å gjøre en innsats for å redde det norske kongehuset.

Bli kvitt Haakon? I et telegram til Hitler 16. juni ba svenskekongen om at tyskerne fortsatt måtte tillate et «norsk regentskap» i det okkuperte landet.

En britisk diplomat i Stockholm refererte innholdet hjem til London et par dager senere, og hans rapport kom kong Haakon for øre.

Han eksploderte på stedet og ønsket sporenstreks å sende Gustav et kontant svar, hvor han ville be ham om å holde fingrene fra fatet. Seinere oppdaget britene at telegrammet til Hitler hadde vært langt rundere i formen enn først antatt.

Barnekonge Men, ifølge Ulateigs bok, så lot verken den norske kongen eller kronprinsen seg overbevise helt om Gustav Vs egentlige hensikter.

NYFØDT: Prins Harald ble født 21.februar 1937. Foto: Arkiv
NYFØDT: Prins Harald ble født 21.februar 1937. Foto: Arkiv Vis mer

Ønsket han ikke i virkeligheten å bli kvitt kong Haakon — mannen som i 1905 hadde overtatt Norges krone fra Gustavs egen far — samtidig med at han sørget for at hans egen svenske families etterkommere ble regenter i nabolandet?

- Mens Märtha satt i Stockholm, var hun helt i svenskekongens vold. Han var på sin side sterkt tyskvennlig og tilhenger av at Sverige skulle opptre imøtekommende overfor okkupantene i Norge. Märtha hadde ansvar for de tre barna og hadde bare en liten stab rundt seg. Den ene etter den andre av kongefamiliens norske venner oppsøkte henne med ulike forslag om hvordan det norske monarkiet kunne reddes. Hjemmefra kom det meldinger om at presidentskapet i Stortinget hadde besluttet å be om at Haakon skulle abdisere. I denne situasjonen er det at hun sier seg villig til å ta med prins Harald og flytte tilbake til Oslo. Meningen var at tyskerne skulle gå med på et regentskap for ham. Han ville da blitt utnevnt til konge etter å ha oppnådd myndighetsalderen, opplyser Egil Ulateig.

- Vi vet jo også at kronprins Olav snakket med regjeringsmedlemmer om muligheten for at han kunne reise tilbake til Oslo og muligens spille rollen som regent. Han lette desperat etter en aktiv rolle å spille. Og det lå åpenbart flere muligheter på bordet i disse dagene enn det norske historikere har vært villige til å presentere oss for til nå.

«Danske tilstander» - Som for eksempel?

- Hvis kong Haakon hadde abdisert til fordel for Olav eller tyskerne hadde gjort barnekonge av Harald, så ville familien blitt sittende på Slottet i Oslo, slik som situasjonen var for kongene av Danmark og Belgia. De ville sikkert blitt forferdelig misbrukt
i tysk propaganda. Ingen kan vite hva nordmennene da ville mene om dem — etter at tyskerne hadde tapt krigen, sier Egil Ulateig.

BARNEKONGE: Ved krigens start
i 1940 var det sterke
krefter som ville gjøre
da tre år gamle prins
Harald til Hitlers
barnekonge i Norge.
Her er kronprinsesse Märtha med prins Harald. Foto: Arkiv
BARNEKONGE: Ved krigens start i 1940 var det sterke krefter som ville gjøre da tre år gamle prins Harald til Hitlers barnekonge i Norge. Her er kronprinsesse Märtha med prins Harald. Foto: Arkiv Vis mer
FORFATTEREN: Egil Ulateig er
ute med boka «En konge i bytte
for fred», som kaster nytt lys over
spillet om kongefamilien i krigens
tidlige fase. Foto: Ove Kirkestuen
FORFATTEREN: Egil Ulateig er ute med boka «En konge i bytte for fred», som kaster nytt lys over spillet om kongefamilien i krigens tidlige fase. Foto: Ove Kirkestuen Vis mer