Prinsessens dyre seanse

Ingress

Meninger

Prinsesse Märtha Louise er flyttet hjem til Lommedalen, og har gjenopptatt sin virksomhet som leder av engleskolen Astarte. I september inviterer hun ifølge Dagbladet til seanse på et hotell i Oslo der det kjente medium Lisa Williams skal hjelpe folk til å snakke med de døde. Det er rent kvakksalveri, sier den kjente svenske forfatteren Jan Guillou. Biskopen i Sør-Hålogaland, Tor B. Jørgensen syns det er usmakelig. Og lederen i Human-Etisk Forbund, Kristin Mile mener det er en måte å suge penger fra folk. Seansen vil koste 1540 kroner.

I vår sekulære tid, er det utrolig hva folk kan finne på å tro på. Varme hender og framsnakking til raushet går sin seiersgang over landet. Healere og synske tjener penger på folks fortvilelse. Og i et samfunn der monarkiet knapt kan begrunnes rasjonelt, er det kanskje heller ikke til å undres over at kongefamilien i sin midte får en engleterapeut. Engler er like fantasieggende som monarker.

Men det strider mot folkekirkens tro. Det er ikke belegg i Bibelen for at det eksisterer engler. De fins bare på ikoner, Rubens-malerier og altertavler. Da kong Harald mistet sin posisjon som øverste leder av Den norske kirke for noen år siden, og politikerne ville fjerne grunnlovsparagrafen som påla kongen å bekjenne seg til den evangelisk-lutherske tro, satte han monarkiet i fare ved å tvinge politikerne til å beholde paragrafen. Men det har altså bispene fått lite igjen for bortsett fra en slottsmiddag en gang i året og majestetens tilstedeværelse under bispeinnsettelser. Prinsessens overtro som bispene frykter og tar avstand fra, har Harald ikke greid å bekjempe.

Det norske monarkiet begrunnes i dag med at de to første kongene av huset Glücksburg gjorde en plettfri innsats for Norge. De gjorde kommunistene til ministersosialister og sa nei to ganger i 1940. Så vidt vi skjønner var de også trofaste mot den evangelisk-lutherske tro. Det må bety at de ikke trodde på engler. Siden kong Harald så langt ikke har greid å overtale prinsessen slik han tvang regjeringen og daværende statsråd Trond Giske i striden om Grunnloven, bør han kanskje grave fram 1540 appanasjekroner for å benytte anledningen i september og spørre sine forfedre Haakon VII og Olav V til råds. Antakelig vil de si at Märtha og hennes engler representerer en kongelig villfarelse på kanten av majestetsfornærmelse.