FLERE HENSYN: «Norsk likestillingspolitikk handler ikke bare om å bringe far hjem. Den handler også om å legge til rette for at både mor og far skal kunne ha inntektsgivende arbeid.,» skriver Audun Lysbakken. Foto: Benjamin A. Ward
FLERE HENSYN: «Norsk likestillingspolitikk handler ikke bare om å bringe far hjem. Den handler også om å legge til rette for at både mor og far skal kunne ha inntektsgivende arbeid.,» skriver Audun Lysbakken. Foto: Benjamin A. WardVis mer

Prinsippfast pappapolitikk

Likestillings- og diskrimineringsombudet kan ikke ha fulgt med på hva vi har gjort for å gi norske fedre mer tid med barna sine.

Sunniva Ørstavik hevder regjeringen prioriterer mamma foran pappa. Hun tar feil. Vi har styrket fedres rettigheter - og kommer til å fortsette med det. Likestillings- og diskrimineringsombudet kan ikke ha fulgt med på hva vi har gjort for å gi norske fedre mer tid med barna sine.

Vi har økt fedrekvoten fra fem til tolv uker. I Soria Moria har vi satt oss som mål å utvide kvoten til fjorten uker. Vi har også varslet at vi vil vurdere en tredeling av foreldrepermisjonen. Vi har de siste årene styrket fedres rettigheter til foreldrepenger på flere punkter. Flere fedre har fått rett til å ta ut foreldrepenger. Og vi vil se på om enda flere grupper fedre kan få denne retten. Jeg er forbauset over ombudets ensidige tilnærming til dette spørsmålet.

Ørstavik foreslår at fedre skal få individuell rett til foreldrepenger. Det vil bety at man må fjerne aktivitetskravet. Dette kravet innebærer at mor må være i arbeid eller studier for at far skal få utbetalt foreldrepenger. Jeg ser at det vil gi noen flere fedre mulighet til å tilbringe tid hjemme sammen med barna sine. Og jeg ser at det vil være et gode for dem. Men vi har også noen andre hensyn å ta. Norsk likestillingspolitikk handler nemlig ikke bare om å bringe far hjem. Den handler også om å legge til rette for at både mor og far skal kunne ha inntektsgivende arbeid.

Vi har et aktivitetskrav fordi vi ikke ønsker å gi foreldrepenger til far når mor likevel er hjemme og kan ta seg av barnet. Dette omhandler familier der mor ikke har vært i arbeid før fødselen. Og der hun fortsetter å være hjemme etter at barnet er født. Hvis mor derimot går ut i arbeid, studier eller lignende, kan far ta ut foreldrepenger. For oss er det et sentralt likestillingspolitisk mål at kvinner og menn i like stor grad skal delta i inntektsgivende arbeid. Det oppfordrer dagens ordning til.