Prinsippseier for det frie nettet

EU-komité sa ja til nettnøytralitet.

(Dagbladet.no): Tilhengerne av et mest mulig fritt og åpent internett vant en viktig seier da den såkalte ITRE-komiteen for industri, forskning og energi i Europaparlamentet i går kveld sa et klart ja til det såkalte tillegg 138 (nå tillegg 46) til telekompakken, en samlet lovgivning for teleområdet i EU.

TILLEGGET BLE VEDTATT
med en overveldende majoritet på 40 mot 4 stemmer, skriver La Quadrature du Net.

Tillegget slår fast at man ikke kan utestenges fra nettet eller få sin nettilgang begrenset uten en rettslig kjennelse. I en kommentar skrev jeg i går at dette, satt på spissen, var en avstemning om nettets framtid.

Tillegget regnes som en viktig garanti for at prinsippet om såkalt nettnøytralitet vil ligge til grunn for EUs nettpolitikk. I retningslinjene for nettnøytralitet, som en lang rekke norske store nettleverandører og andre aktører har sluttet seg til, heter det blant annet at internettbrukere har rett til å hente og levere innhold etter eget ønske, å bruke tjenester og applikasjoner etter eget ønske, uten hensyn til applikasjonstype, tjenestetype, innholdstype og hvem som er avsender eller mottaker.

ET INTERNETT STYKKET OPP og solgt i biter, overvåket og begrenset av kommersielle portvoktere, vil over tid kunne ha blitt til noe som minnet mer om kommersielt kabel-tv enn om den frie og åpne innovasjonsarenaen som har tatt verden med storm de siste femten årene.

Derfor var gårsdagens avgjørelse gledelig, og potensielt meget viktig.

Telekompakken skal stemmes over 5. mai. Tillegget som ble vedtatt i går, er et av flere foreslåtte tillegg som, om pakken vedtas, blir en del av EUs samlede politikk når det gjelder telekommunikasjon og internett.