Prioritering i skolepolitikken

SKOLEPOLITIKK: Mine innlegg i Dagbladet 16. juli og 24. juli har i etterkant skapt en del reaksjoner som krever et svar. Arbeiderpartiets Gorm Kjernli stiller spørsmål 25. juli ved om jeg har fått med meg Regjeringens stortingsmelding om kvalitet i skolen. Det har jeg, og regjeringen kopierer her et stykke på vei Venstres lærerløfte om systematisk videreutdanning for lærerne. Men regjeringen går etter vår mening ikke langt nok. Regjeringen er dessuten taus om de store rekrutteringsutfordringene skolen står overfor og følger kun til dels opp det Venstre har sagt om skoleledelse og viktigheten av tidlig innsats og kartlegging. Og jeg er skuffet over at regjeringen ikke er tydelige nok med hensyn til å stille konkrete fagkrav for å undervise i alle fag og på alle trinn. Det handler om å sette kunnskap først.

Jo Inge Brustad hevder i svarinnlegget «Mer lek i skolen» at jeg har et liberalistisk vrangsyn. Jeg er litt usikker på hva han mener, men jeg er verken liberalist, vrangsynt eller trangsynt. Jeg tror simpelthen på den gamle Venstretesen om at kunnskap er makt. Brustad vil tilbake til 70-talls-skolen med mer sløyd, drama og valgfag. Jeg er uenig med Brustad at dette skal prioriteres foran basisfagene.

Reidar A. Falch Jørgensen hevder i sitt innlegg «Intet nytt fra Venstre» at det ikke er noe nytt i skolepolitikken at det må satses på lærerne. Han spør om det er noen partier som er uenige i dette. Det er det sikkert ikke i retorikken, men når det kommer til konkret handling, skiller partiene lag. Forskjellene blir tydelige når det kommer til fordeling av penger i budsjettene. Når den sittende regjeringen heller prioriterer flere timer og frukt og grønt i skolen uten at vi har nok lærere, mener jeg de starter i feil ende. For Venstre er det langt viktigere å sørge for at vi har gode lærere og nok lærere. Da må man, slik Venstre gjør, prioritere penger til rekruttering av lærere og tilby systematisk videreutdanning til alle lærere i alle fag. For oss handler det om å gjøre det viktigste først i skolepolitikken.