Privatisert eldreomsorg

Dagbladets leder 30. august.

Meninger

Ansattes og brukeres organisasjoner danner nå felles front mot privatisering av eldreomsorgen. Det er Dagsavisen som bringer nyheten om at Sykepleierforbundet, Fagforbundet og Pensjonistforbundet alle er bekymret for virkningene av konkurranseutsetting. De etterlyser en debatt om hvordan kvaliteten i sykehjemmene kan bedres og viser til forskning som viser at den ikke blir bedre av at private drifter dem. «Det eneste vi oppnår med det er at ansatte tar regningen. Det er de som vil tape i lønn og pensjon», sier generalsekretær Harald Olimb Norman i Pensjonistforbundet til avisa.

Han viser til forskning fra NOVA som har studert erfaringer fra andre land som viser at kommersielle sykehjem systematisk har lavere bemanning og lavere andel sykepleiere enn ikke-kommersielle sykehjem. Det har igjen hatt konsekvenser for kvaliteten.

Annen forskning fra Fafo viser at nærmere 70 prosent av de spurte mener at offentlige og ideelle aktører skal ha ansvaret for hjemmehjelpstjenesten og driften av sykehjemmene. Undersøkelsen viser dessuten at eldre er mer skeptiske til privatisering enn yngre.

Fagforbundet og Sykepleierforbundet tilhører to forskjellige hovedsammenslutninger, LO og Unio, og har tidvis vært uenige, blant annet om helgeturnus i sykehusene. Deres medlemmer har også ulik beskyttelse for pensjonsytelser ved overføring av drift fra kommunale til private. Det erfarte vi seinest under sykehjemskonflikten mellom Fagforbundet og NHO Service. Det er derfor interessant at de nå står sammen mot tiltakende privatisering. Begge forbund er bekymret for medlemmenes arbeidsvilkår. Sammen med Pensjonistforbundet krever de derfor svar fra de politiske partiene om hvilken holdning de har til «kommersialisering av norsk eldreomsorg».

Det er ingen tvil om at Høyre og Fremskrittspartiet er mest for konkurranseutsetting av disse tjenestene. De styrer også de fleste større, folkerike kommuner i landet, hvor drift av sykehjem kan være god forretning. Disse kommunene gjør det for å spare penger. Men eldreomsorg er en arbeidsintensiv business. Det betyr, som forskningen viser, at det er de ansatte som skal stå for effektiviseringen. Derfor er de ansattes stemme interessant.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.