Privatskolemisbruk av statstilskudd

«Jeg gikk på denne skolen, og jeg advarer alle elever STERKT imot å nærmere seg det bygget i det hele tatt. Talentløse lærere, rot med administrasjon og utrolig dårlig læring gjør at du sliter.

Swaisi

«Mange partier stoler blidt på aktører i det frie marked, og kritiserer det offentlige for å være alt for treigt og byråkratisk og tungrodd.Dette skjer jo på felt etter felt, man hører om private barnehageeiere som tar ut masse overskudd og lar de ansatte sitte uten lønn og feriepenger, og det har vært masse saker rundt private aldershjem. Det er kanskje slik at det ikke er alle felt i samfunnet som finansieres av fellesskapet som egner seg til utstrakt privatisering...?

Kornelius Kvakk«Skal man heller ikke tillate private snekkere - fordi noen jobber svart? Skal man heller ikke tillate private taxier - fordi noen kjører svart? Skal man heller ikke tillate private meglere - fordi noen bryter loven? Det er derfor vi har lover. Man kan ikke angripe en ordning fordi noen bryter loven!

Geir Oscar «Det sier seg selv at det er for å tjene penger at dette firmaet har startet opp driften av disse skolene. Kan de ikke tjene penger på det lovlig, vel, da får man tydeligvis bli litt kreativ.

Leisha Camden«Det var vel det de fleste sa da «Friskoleloven» ble vedtatt, men Kristin Clemet og Høyre mente det ikke var noe problem. Det er vel ingen komersielle aktører som starter skole av ren idealisme?

Kjetil