PRIVATSKOLER: Et valg noen foreldre, inkludert kronprinsfamilien, tar. .  Foto: Jacques Hvistendahl / Dagbladet
PRIVATSKOLER: Et valg noen foreldre, inkludert kronprinsfamilien, tar. . Foto: Jacques Hvistendahl / DagbladetVis mer

Privatskoler uten skolebygg

Vi forventes å drive i annenrangs skolebygg.

Meninger

Staten gir i dag ikke økonomiske rammer til private skoler for å innfri offentlige krav til skolebygg. Med en blåblå regjering og ny Friskolelov på trappene til Stortinget var det nytt håp.

Finansieringsmodellen har vært opprettholdt i mange år der skolene forventes å drive i annenrangs skolebygg med tilhørende dispensasjoner for godkjenning av det fysiske skolemiljøet. Staten overlater i stor grad til kommunene ansvaret for å gi privatskolene «tak over hodet», og det i en sammenheng der kommunene gjerne selv har etterslep på egne skolebygg. Må private skoler etableres i annenrangs skolebygg og nedlagte grendeskoler også i framtiden? Ny friskolelov prioriterer å øke det pedagogiske mangfoldet ved å åpne for flere profilskoler, i stedet for å bidra til utvikling av et privatskolemiljø som allerede er etablert. Privatskolenes paradoks i dag - med finansiering for drift, men ikke bygg - er en lite framtidsrettet finansiering av dagens privatskoler.

Kronprinsparet i kongeriket velger nå privat skole for sine barn der statens lovverk fremmer betingelser som mangler realistiske rammevilkår for et fysisk læringsmiljø. Privatskoleloven er klar på at elever har rett til et fysisk læringsmiljø som fremmer helse, læring og trivsel. Realistiske rammevilkår er en nødvendighet der lovens paragraf kan få verdige rammer for å kunne oppfylles.

Det har vært bred enighet i privatskolemiljøet om mangelen i rammevilkårene for de godkjente skolenes fysiske rammer - i mange år. Det er gitt klare svar til departementet i høringsrunden. Friskoleloven opprettholder et tilskudd uten en realistisk støtte til investering i skolebygg eller tilhørende faktiske kapitalkostnader. Framtidens privatskoler må helt og holdent stole på velvilje fra den lokale kommunen eller sponsorer fra næringslivet.

Om Norge tar sikte på å være en pedagogisk spydspiss bør godkjente lokaler sikres også for det private skolemiljøet. Debatten er sterk om hvilken retning norsk grunnskoleutdanning skal ha og hvilke økonomiske incentiver som gir ønsket utvikling. Tilskudd til drift er en forutsetning for å sikre et pedagogisk mangfold i Norge. En annen forutsetning er å gi en realistisk ramme for skolebyggene skolene skal drives i. Det gjenstår å bli virkelighet.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen! Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukas viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag.