FORSVINNER IKKE: Vi som faktisk hørte på hva TV 2-sjefen sa, kan konkludere med at TV 2 verken forsvinner fra TV-ruta eller Bergen, skriver Kårstein Eidem Løvaas. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix
FORSVINNER IKKE: Vi som faktisk hørte på hva TV 2-sjefen sa, kan konkludere med at TV 2 verken forsvinner fra TV-ruta eller Bergen, skriver Kårstein Eidem Løvaas. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpixVis mer

Problematiske medieprofetier

Arbeiderpartiet svartmaler TV 2-situasjonen.

Meninger

Hos Dagbladet 4. august hevdes det fra Arbeiderpartiet at kommersiell allmennkringkasting kan bli avviklet. Vi som faktisk hørte på hva TV 2-sjefen sa, kan konkludere med at TV 2 verken forsvinner fra TV-ruta eller Bergen. Det er åpenbart behov for å minne Ap's Grande og Trettebergstuen om hva Stortinget besluttet når de sauser sammen flere debatter og svartmaler situasjonen.

Da allmennkringkastingsmeldingen ble behandlet denne våren, ble regjeringen bedt om to ting. For det første skulle det snarest utlyses en midlertidig avtale for kommersiell allmennkringkasting. Avtalen skulle inneholde krav om å ha hovedkontor i Bergen og daglige nyhetssendinger. Dette ble fulgt opp da avtalen ble utlyst i mai. Avtalen skulle være midlertidig, fordi Stortinget også ønsket at det skulle utredes en modell der merkostnadene som er forbundet med forpliktelsene en kommersiell allmennkringkaster påtar seg, blir kompensert. Dette arbeidet er allerede godt i gang.

At Arbeiderpartiet nå etterlyser den langsiktige avtalen samtidig som de klager over at den midlertidige avtalen ikke er hva de ba om, vitner i beste fall om dårlig hukommelse.

Stortinget ba ikke om mer enn at en midlertidig avtale skulle inneholde noe mer enn kravet om Bergen og daglige nyhetssendinger.

Siden 2010 har formidlingsplikt i kabelnett vært statens motytelse i avtalen med en kommersiell allmennkringkaster. Endringene i mediemarkedet har gjort at dette godet ikke lenger har samme verdi. Dette har vi visst, og det er også bakgrunnen for at Stortinget ville gi regjeringen tid til å utrede andre modeller få å sikre kommersiell allmennkringkasting i fremtiden. I stortingsdebatten var Ap-Grande krystallklar på at det ikke skulle komme penger til kommersiell allmennkringkasting i 2017. Nå ser det ut til at både han og Trettebergstuen ønsker å gå bort fra det de selv var med på å bestemme for kort tid siden.

I fjor opprettet regjeringen et Mediemangfoldsutvalg. Dette skal levere en innstilling 1. mars neste år. De skal utrede hvilke mål staten skal ha for mediemangfoldet, og hvordan vi best kan bruke økonomiske virkemidler for å stimulere til et fortsatt mediemangfold i Norge. De skal med andre ord heve blikket. Det må vi som politikere også klare.

Det er ingen dramatikk i at TV 2 valgte å ikke søke i denne omgang. TV 2 som vi kjenner det vil fortsatt være på skjermen. De har forsikret at de ikke har planer om å flytte fra Bergen. Det er også verdt å minne om at TV 2 har stått uten en avtale før – under den rødgrønne regjeringen.

Høyre/Frp-regjeringen er opptatt av å sikre et fortsatt mediemangfold, og vi ønsker å legge til rette for kommersiell allmennkringkasting i Norge. Det har hele tiden vært premisset for debatten. Med ønsket om kompensasjon for såkalte merkostnader, reises flere kompliserte juridiske, økonomiske og praktiske spørsmål.

Vi må blant annet vurdere hvordan støtte til én kommersiell aktør vil påvirke mediemangfoldet, og hvordan den teknologiske utviklingen påvirker situasjonen.

Vi må finne ut hvordan en slik ordning eventuelt skal finansieres.

Vi må være trygge på at midlene ikke forsvinner som utbytte til eierne. I tillegg må vi ta stilling til hvordan kan dette gjøres i tråd med EØS-avtalen.

Et mangfold av nyheter og nyhetsproduksjon er avgjørende for et velfungerende demokrati. En kommersiell allmennkringkaster med hovedkontor utenfor Oslo, som et alternativ til NRK, er en viktig del av det norske mediemangfoldet. Når både TV 2 og andre aktører har gitt uttrykk for at de kan være interesserte i å være kommersiell allmennkringkaster, så er det spennende. Det lover godt for det norske mediemangfoldet i fremtiden.

Grande og Trettebergstuen tar ingen vanskelige valg. De har heller ingen svar på hvordan disse krevende spørsmålene skal løses. Arbeiderpartiet roper utelukkende på penger de selv ikke har. Dette kan vanskelig tolkes som noe annet enn populisme. Det er synd. Vi i Høyre hadde håpet, og håper fortsatt på et bredt og konstruktivt samarbeid.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.