AGENDA? Agnes Bolsø er en av sosiologene som er med i «Hjernevask». Hva er disse forskernes agenda, spør professor i evolusjonsbiologi Eivin Røskaft.


Foto: Tom E. Østhuus.
AGENDA? Agnes Bolsø er en av sosiologene som er med i «Hjernevask». Hva er disse forskernes agenda, spør professor i evolusjonsbiologi Eivin Røskaft. Foto: Tom E. Østhuus.Vis mer

Professor Eivin Røskraft: Heia Eia!

Det bekreftes til fulle at vi snakker om hjernevaskete forskere.

||| Jeg er i sjokk! Jeg mente faktisk at de to første programmene av «Hjernevask» var sånn noenlunde saklige, men mandagens program om homofili tok helt av. Jeg forstår faktisk godt at Eia følte seg snytt og hjernevasket gjennom sitt studium i sosiologi. I tredje program bekreftes til fulle at vi snakker om hjernevaskete forskere. Her beskylder norske sosiologiforskere utenlandske biologiforskere for å drive med kvasivitenskap og det som verre er, og så evner ikke sosiologene en gang å svare på enkle spørsmål om hvordan resultater fra andre vitenskapelige undersøkelser kan forklares.

Å vise til sin egen barndom er altså ikke kvasivitenskap? At det er «uinteressant» er slettes ikke noe argument for at andre ikke kan utføre slik vitenskap. Jeg så du moret deg Eia, men dessverre er dette for alvorlig til å more seg over. Vi snakker faktisk her om professorer som er ansatt på våre universiteter, og som burde ha åpne sinn og være nysgjerrige i forhold til alle alternative innspill og forklaringer. Jada, dere påstår dere er kritiske, men hva er deres agenda? Skal ikke andre få drive med vitenskap dere syns er uinteressant? Er det kun det dere syns er interessant det er lov å forske på?

Jeg har fulgt med i debatten og sett at dere prøver å beskylde Eia for kryssklipping og at han bare stiller dere de kritiske spørsmålene. Jeg er enig i at han også burde ha stilt de utenlandske forskerne de samme kritiske spørsmålene. Men ærlig talt - hvorfor faller dere så lett i denne Eia-fella? Og hvorfor er det så vanskelig for dere å godta at det fins andre forklaringer på menneskets atferd enn at vi er født som blanke ark?

Da jeg begynte mine studier var det obligatorisk med eksamen philosophicum. Her lærte vi et minimum av filosofi og psykologi, noe vi for øvrig hadde god nytte av som naturvitere. Jeg foreslår nå at vi gjør evolusjonsbiologi obligatorisk for alle samfunnsforskere. Det er ikke så truende som sosiologene tror, og det kan være til stor nytte for samfunnsforskningen.

Evolusjonslæra er allment akseptert i våre dager, men dessverre er innholdet i denne læra ennå ikke helt forstått blant de fleste, heller ikke blant de fleste sosiologer. Dersom man forstår denne læra, er det for meg et mysterium at man skal kunne hevde at mennesket er født som et blankt ark og at all atferd hos oss formes fra fødselen og i barndommen. Det å bruke biologiske modeller til å forklare forskjeller i atferd mellom gutter og jenter, har gjentatte ganger blitt avfeid som kvasivitenskap av sosiologene i Eias serie. Så henviser de til et eller to studier av flere tusen lignende studier, og kaller disse for dårlig vitenskap.

Eivin Røskaft er i sjokk.
Eivin Røskaft er i sjokk. Vis mer

I naturvitenskap publiserer forskningen de fleste funn i internasjonale journaler med fagfellevurdering (arbeidet blir vurdert av fagkolleger før det eventuelt aksepteres). De fleste journaler avviser derfor opp til 90 % av alle artikler som blir innsendt. Nåløyet for å få publisert en artikkel er derfor ganske trangt. Hvor ofte artiklene som passerer nåløyet senere blir sitert av andre forskere er et slags mål på hvor «viktige» disse artiklene er. Jo flere siteringer en forsker har, jo mer framgang kan vi si denne forskerens vitenskap har hatt (med noen få unntak). Arbeidene til de dyktigste forskerne blir derfor sitert flere tusen ganger. Det er lett å finne ut hvor vellykket en forsker er, og noen få tastetrykk i en internasjonal database (http://apps.isiknowledge.com) gir deg resultatene. Det er derfor skremmende å se hvor lite sitert de såkalte kritiske sosiologene (og én kritisk biolog) er. De fleste av forskerne de kritiserer florerer med mange tusen siteringer i samme database. Jeg må da spørre hvorfor dere ikke heller begynner å publisere deres vitenskap i journaler som kan vurderes av fagkolleger, i stedet for å stå fram med usaklig kritikk i media.

Eia-serien avkler norske sosiologer så til de grader at man må få lov til å spørre om ikke forskningsrådet snart bør komme på banen og sette denne forskningen under lupen. De fleste fagområder blir jevnlig utsatt for internasjonal evaluering. Biologien blir evaluert i år. Kanskje bør sosiologien gjennomgå en tilsvarende evaluering snart - med internasjonalt anerkjente forskere som kan vise til egen forskning av høy internasjonal standard.