Professor med forståelse

PSYKIATRI: «Man trenger ikke være professor i farmakologi for å skjønne at absolutt alle medisiner har bivirkninger», skriver Stein Erik Ulvund som pårørende, og tilkjennegir at han er sterkt provosert av synspunktene i innleggene til professor i farmakologi Ivar Aursnes. Jeg er selv pårørende far med en god del erfaring om psykotiske gjennombrudd og forebygging av slike gjennom femten år. Tross den aller største respekt og forståelse for alvoret bak Ulvunds fortvilelse og frustrasjon, kan jeg ikke la stå uimotsagt angrepet på Aursnes. Dessuten kan erfaringer hos ulike pårørende være svært forskjellige, noe som gjør det viktig å dele erfaringer med andre.

For min del er jeg glad for at Aursnes som fagkyndig om nevroleptika, åpent står fram med kritiske synspunkter om virkninger og bruk i psykisk helsevern i landet vårt. Jeg har mindre tiltro til de medisinsk ansvarlige i spesialisthelsetjenesten. Jeg er for eksempel blitt skremt av tvangsmedisinering/høye doseringer gjennom lang tid, fortsatt bruk av høye doser tross innrømmelser om manglende effekt over tid, sterk opptrapping ved psykotiske tilbakefall med alt for lange, påfølgende innleggelser i sykehus, direkte motstand mot nedtrapping av nevroleptika, fastholdelse av diagnoser, når en etter gjentatt nedtrapping opplever udiskutabel bedring blant annet ved gjenvinning av refleksjonsnivå, rikere følelsesregister, evne til initiativ m.m.

Dette er som Ulvund så riktig vektlegger, en absolutt forutsetning for å ha nytte av individuell samtaleterapi. Min erfaring tross dette er at de medisinsk ansvarlige alt for seint og motvillig gir mulighet til nedtrapping av nevroleptika.

Resultatet gir seg selv; tapt livskvalitet. Tidsaspektet og ressursbruken tør jeg ikke spekulere over. Og jeg er av erfaring ikke blind for ressursbehovet i form av helt nye måter å sikre trygge omgivelser hos den som trapper ned. Her tror jeg kommunene står overfor en av sine største utfordringer. Overfylte akuttmottak i sykehus egner seg dårlig.

For noen år siden søkte jeg råd om nedtrapping av nevroleptika hos en annen ledende farmakolog. Jeg fikk klart svar: Det er faglig uetisk å ikke forsøke nedtrapping av nevroleptika – gitt risiko for langtidsvirkninger og alvorlige bivirkninger.