Debatt: Ytringsfrihet

Professor trues med sensur

Feministen og forfatteren Camille Paglia blir møtt av protester og underskriftskampanje i USA etter uttalelser om transbevegelsen og metoo.

OMSTRIDT: Feminist og professor Camille Paglia blir beskyldt for å være «transfobisk», og kreves fjernet fra University of the Arts i Philadelphia av ei gruppe studenter. Foto: Reuters / NTB Scanpix
OMSTRIDT: Feminist og professor Camille Paglia blir beskyldt for å være «transfobisk», og kreves fjernet fra University of the Arts i Philadelphia av ei gruppe studenter. Foto: Reuters / NTB ScanpixVis mer
Meninger

STransbevegelsen i vår tid er først og fremst et symptom på sivilisasjonens kaos og kollaps, og metoo-bevegelsen har gjort amerikanske universitets-campuser til rene offer-arenaer.

Ordene tilhører professor i humaniora og mediefag ved University of the Arts i Philadelphia, feministen og forfatteren Camille Paglia (72). Hun har kjempet for ytringsfrihet, den frie tanke og like rettigheter for alle i hele sitt akademiske liv. Nå trues hun selv med sensur. For noen uker siden avbrøt en gruppe studenter en av hennes forelesninger om kjønnsbilder i den vestlige kulturen med utropene: «Trans lives matters!» og «We believe survivors / metoo-victims!».

Paglia sverger til de biologiske kjønnsforskjellene, og at «det mannlige» og «det kvinnelige» bør respekteres som ulike størrelser. Studentene hevder at Paglia er «transfobisk» og at hun ikke støtter overgrepsofre slik hun bør. Paglia hevder på sin side at det ikke er hennes rolle som lærer å støtte studenter for deres private affærer. Hun maner til «street-wise»-het, selvbevissthet og selvkontroll og ansvar for egne liv i date-rape-debatten. Paglia har satt spørsmålstegn ved om «valget om å bli trans er genuint i ethvert tilfelle», og hun er skeptisk til den pågående trans-bølgen, som hun mistenker «er blitt skapt av langt flere psykologiske og sosiologiske faktorer enn de rådende kjønns-diskurser tillater». Hun er like mye motstander av kirurgisk kjønnsskifte som av kosmetisk kirurgi. «Studenter i dag bør heller fokusere på sine studier, se mot kosmos og fordype seg i den historiske kanon», sier hun, og er alvorlig bekymret for den offentlige utdannelsen i USA i dag - som hun mener likner mest på en kafeteriameny der studenten kan plukke emner fra ulike fag etter eget forgodtbefinnende.

«Hev dere over mikro-problemer som rase, kjønn, undertrykkelse og trakassering», maner Paglia amerikanske «Snowflakes»- studenter, som hun hevder er blitt fostret opp på overdreven tro på egne rettigheter og krav og mangel på ansvar. Hun mener at de er overdrevent opptatt av egne problemer som ofre og undertrykkede og har manglende evne til å møte livets virkelige utfordringer.

Paglia hevder at det er fare på ferde når studentene får mesteparten av sine daglige inntrykk og idealer fra tv-serier som «The Kardashians» til fordel for boklig lærdom og kontakt med vår kulturhistoriske arv.

Når det gjelder protestantene på UArts, mener hun at de er sterkt påvirket av «online quotes» fra hennes bok-turneer i 2017 og at de ukritisk har brukt gamle sitater fra hennes karriere og bøker på 1990-tallet. «Disse studentene», hevder Paglia, «har aldri lest mine bøker eller gjort seg kjent med mine tanker og ideer.»

Det viktigste poenget hennes er at feminisme skal handle om kvinners styrke, ikke deres svakhet som ofre for mannen. Hun tar avstand fra det hun betegner som «denne hylende offer-mentaliteten i dag blant unge mennesker som søker trygghet» og at autoritetspersoner står opp for dem innen akademia og retts-systemet, i mange tilfeller år etter at hendelser har funnet sted. «Kvinner som enkeltindivider må ta ansvar for sine egne liv og stoppe disse hysteriske melodramaene av viktoriansk passivitet og borgerlig latskap», tordner hun. «Det er fullstendig reaksjonært og uverdig for moderne kvinner som sikter mot yrkes-karrierer innen det offentlige arbeidslivet.»

At det vil skade kvinner på lang sikt, synes hun overbevist om, og begrunner det med at kvinner kan bli oppfattet som irrasjonelle og hevngjerrige når de anmelder voldtekts- og trakasseringssaker år etter at de har skjedd.

Camille Paglias videre skjebne som universitetslærer er satt på prøve. Man diskuterer ytrings- og akademisk frihet og demokratiske prinsipper. De krenkede krever å bli hørt. «Den bølgen av krav vi opplever fra unge ofre for trakassering og krenkelser med sin skarpe og tyranniske rettighets-trang er et tegn på vår sivilisasjons kollaps, og tramper ned våre verdier i et historiske samfunn», hevder Paglia.

«Dette har ingenting med feminisme eller kjønnsrettigheter å gjøre», sier hun videre om trakasseringsbølgene, «det er helt enkelt et hjerteskrik fra unge mennesker som føler seg lost i vår raskt foranderlige verden der de ikke lenger innhenter klassisk kunnskap, og stoler blindt på sosiale medier for all mulig informasjon. De har ingen kritisk sans eller evne til å skille sannhet fra løgn og falskhet og propaganda. Disse unge lengter etter trygghet og tilhørighet, og i sin uvitenhet snur de politisk ideologi til å bli sin religion.»

Underskriftskampanjen på UArts har nå fått inn ca. 1280 stemmer. Man krever her Camille Paglia fjernet fra sin stilling som lærer og professor ved universitetet og erstattet av en «queer person of colour».

Universitetets rektor, David Yager, har selv gått ut med et forsvar for Paglia, ytringsfrihet også for lærere og akademisk ansatte og for viktigheten av å bevare demokratiske prinsipper. Studentene gir seg ikke med dette, men krever videre en beklagelse fra Yager for hans forsvar for Paglia, som de hevder sprer «et farlig miljø» på deres universitet, og at kampanjen for å få henne sparket blir respektert og at alle hennes bøker blir fjernet fra campus.

Kampanjen på UArts er startet og ledes av den selvdefinert binære studenten Joseph McAndrew. I Norge har til nå 7500 personer signert et opprop til støtte for Paglia de siste ukene.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.