Profil med opera

  • Statsminister Kjell Magne Bondeviks regjeringserklæring i går var uten overraskelser. Stort sett fikk Stortinget høre en kortversjon av dokumentet fra Voksenåsen, der de tre sentrumspartiene skisserte grunnlaget for regjeringen. Den politiske profilen merkes best gjennom de sakene som skal utredes og stortingsmeldinger som skal komme. Den store vekten som legges på verdispørsmål og et varmere samfunn, er trolig den største forskjellen fra den avgåtte regjeringen.
  • Ett av de punktene der regjeringen er mest konkret, gjelder byggingen av ny opera. Byggestart skal skje i løpet av stortingsperioden. Det betyr at en ny opera kan stå ferdig til nasjonsjubileet i 2005. Endelig ser det ut til at denne saken kan komme ut av regjeringsskuffene. Der har den ligget altfor lenge. Og når den nye regjeringen skisserer en forpliktende tidsplan, må det innebære at bygget reises på Vestbanen. Det er også det riktige tomtevalget.