Prompen og livet

En bok fullt og helt viet et av barnas kjæreste temaer

Gustav Lorentzens «Prompeboken» kommer til å bli etterspurt når ryktet om denne høyt kvalifiserte fagutredningen begynner å bre seg blant de mindreårige. Endelig en som går i dybden på et av de virkelig sentrale og ikke lite mystiske livsområdene.

Drivhusfis

Hvorfor promper vi? Hva er egentlig promp? Hvorfor lukter prompen vondt? Dette er blant spørsmålene Lorentzen gir veldokumenterte svar på. Et av de interessante nye funnene som presenteres er kuas betydning i prompeverdenen, og sammenhengen mellom prompekyr og drivhuseffekt.

Vi får også servert en innsiktsfull prompeetikette, en orientering om når det passer seg å prompe - og når det er mindre heldig.

Kongepromp

Vi vet jo fra Knutsen & Ludvigsen-sangen «Kanskje kommer kongen» at konge og måltid er sentrale temaer i Lorentzens forfatterskap. Nå føres denne linjen videre med spørsmålet: Promper kongen? Dermed blir Lorentzen også aktuell i den filosofiske debatten om monarkiets stilling.

Gustav Lorentzen skriver lett og klart om ting som de fleste barn vil synes det er rasende festlig - og uhyre interessant - å lese om. Han unnslår seg heller ikke å lure i oss en skrøne eller fire.

De mange eksperimentene han foreslår for å undersøke prompens sanne natur - han er jo ingeniør må vite - vil helt sikkert mane fram mye empirisk vitenskap i de tusen hjem. Begynn å fylle opp badekaret med en gang.