Proteksjonismen er problemet

Proteksjonisme: Utviklingsfondets Aksel Nærstad setter i en kronikk i Dagbladet 15. mai søkelyset på matvarekrisen, men han frikjenner u-landene.

Mange u-land har tvunget bøndene til å overlate avlingene til statseide, ofte korrupte og ineffektive kooperativer til under markedspris. U-landene skader hverandre.

Over 70 % av verdens tollbarrierer er innført i u-land for å lamme handelen med andre u-land. Joachim Braun ved det Internasjonale Matvareinstituttet kaller dette «sult din nabo-politikk». Nærstad mener u-landene må verne om nasjonal matproduksjon. Tiår med proteksjonisme har slått feil. Verdensbankens «Doing Business Report» viser samtidig at byråkrati er i ferd med å kvele Afrika økonomisk.

Mange av reguleringene er selvpålagte og unødvendige restriksjoner som har store konsekvenser for økonomier som forsøker å øke eksporten.

Proteksjonisme er ikke løsningen. Proteksjonisme er problemet!