Protest - mot hva?

I disse dager går Christiansand Protestfestival av stabelen for tredje år på rad. Hva er det for slags arrangement?

Ifølge arrangørene er det snakk om en kamp mot «avmakt og likegyldighet... ensrettingen i samfunnet, den ensporede markedstenkningen og et slapt toleransebegrep». I stedet manes folket til «engasjement og handling». I den anledning samles rundt 40 såkalte meningsleverandører, fra Sven O. Høiby til Jan Erik Vold, men kanskje særlig Erik Bye.

  • Bye skal hedres med både skulptur og hyllestkonsert og opptrer selv sammen med Henning Sommerro i Domkirken i kveld. Han er også en slags inkarnasjon av det protestbegrepet man opererer med, en opposisjonell deltaker, på samme tid kritisk, engasjert og våken for moralsk forråtnelse i samfunnsmaskineriet. Poenget med protestfestivalen synes å være å gjenopplive den radikale brodd og den etiske bevissthet. Man kvier seg ikke for å sette et vidløftig tema som «Ondskapen og det gode mennesket» på dagsordenen. Tross alt henviser man i utgangspunktet for festivalen til diktere som Jens Bjørneboe, Axel Jensen og Henrik Wergeland, alle med en viss tilknytning til Kristiansand.
  • For to år siden ble festivalen en økonomisk katastrofe. I fjor rettet mye seg, særlig fordi de aller fleste deltakerne opptrådte gratis. Det skjer også i år. Likevel henger prosjektet i en tynn tråd. Støtten man får, er minimal. Kulturrådet finner for eksempel ikke å «kunne prioritere» denne festivalen «innenfor de aktuelle prosjektrammer».
  • Det er synd. I dette landet fins festivaler for alt fra kjøttkaker til kondomer. I hvert fall virker det slik. At noen ildsjeler lengst sør i landet griper fakkelen og slår et slag for å la protest-alderen vare livet ut, bør settes pris på. Også av myndigheter som risikerer å bli rammet av seminarenes tordenhammer.