Protester mot billigbøker

Mens forbrukerne klager over for dyre bøker, mener forfatterne at billigbøkene ødelegger markedet. - Hardcoverboka har for kort levetid, sier Ingvar Ambjørnsen. Norsk Forfatterforening diskuterer nå saken.

- Hvorfor skal forbrukeren kjøpe hardcoverboka, når de får pocketboka nærmest gratis noen måneder etterpå? spør Ambjørnsen.

Ferskvare

En ny undersøkelse viser at prisen på bøker har steget 60 prosent mer enn andre varer de siste åra. Forbrukerne sier samtidig at de ville kjøpt flere bøker om boka var billigere. Tidligere lanserte forleggerne pocketboka et år etter at harcoverboka var i salg. Nå går det ofte bare noen måneder mellom de to utgivelsene.

- Jeg mener det er noe alvorlig galt når boka blir en ferskvare som bare lever noen måneder. Forfatternes royalty på billigbøker er peanuts. Jeg spør meg selv om forleggerne egentlig ønsker å gi ut hardcoverboka i det hele tatt, sier Ingvar Ambjørnsen, som ikke vil ta stilling til om førsteutgaven av boka burde vært billigere. Alle Ambjørnsens bøker har uten unntak kommet i pocketutgave.

Lave satser

Ambjørnsen er ikke alene om å reagere på levetida til førsteutgaven. Norsk Forfatterforening har satt ned et billigbokutvalg som skal se på problematikken rundt billigboka. Forfatteren får 5 prosent av salget på pocketboka og oppover. For innbundne billigbøker får forfatteren fra 7,5 prosent og oppover.

- De fleste billigbøker selger under 1000 eksemplarer, forteller Geir Pollen, leder i Norsk Forfatterforening. Han mener at billigbøkene handler like mye om at forfatteren skal være synlig i bokhandelen også året etter at vedkommende har gitt ut ei bok.

- Ofte går det ikke et halvt år engang før boka kommer i billigutgave. For forlaget er salget av en høstbok uttømt når julesalget er over. Derfor går det ofte bare tre måneder mellom de to utgivelsene, sier Pollen.

Bekymringsverdig

- Er ikke hele problemet at norske bøker er for dyre og at man derfor må være raskt på banen med billigboka?

- Dette er helt klart et relevant argument, og noe som opptar oss. Det er bekymringsverdig at boka er så dyr til tross for momsfritaket på bøker. Samtidig er det ikke sikkert at billigere bøker gir bedre salg. Vi har også forfatternes rettigheter å ivareta, sier Pollen.

Fastprisen på bøker i Norge reguleres gjennom en avtale mellom Forleggerforeningen og Bokhandlerforeningen. Staten har tillatt fastpris på bøker ut 2004.

unn.conradi.andersen@dagbladet.no

<B>KORT LEVETID: Suksessforfatter Ingvar Ambjørnsen har sett seg lei på at førsteutgaven på ei bok bare lever noen måneder.<