FORHANDLINGSKORT: Unge Venstres Anna Dåsnes lar seg provosere av statsminister Erna Solbergs uttalelser om muligheten til å innskrenke retten til fri abort. Foto: Henning Lillegård
FORHANDLINGSKORT: Unge Venstres Anna Dåsnes lar seg provosere av statsminister Erna Solbergs uttalelser om muligheten til å innskrenke retten til fri abort. Foto: Henning LillegårdVis mer

Abortloven:

Provoserende at Erna Solberg legger kvinners rettigheter på forhandlingsbordet

I et av verdens mest likestilte land er det helt åpenbart at kvinner skal få bestemme over egen kropp.

Meninger

30. mai i år markerte 40 år siden Stortinget vedtok at kvinner i Norge skulle ha fri abort frem til uke 12. Abortloven er et resultat av en kamp for kvinners rettigheter generasjoner før oss har kjempet. Det viktigste med abortloven er at kvinner ikke lenger blir skadet og dør i forbindelse med uønsket graviditet. Det er dessverre ikke virkeligheten for svært mange kvinner i verden i dag.

I et av verdens mest likestilte land er det helt åpenbart at kvinner skal få bestemme over egen kropp.

Anna Dåsnes. Foto: Unge Venstre
Anna Dåsnes. Foto: Unge Venstre Vis mer

Og derfor er det så provoserende når Erna Solberg legger kvinners rettigheter på forhandlingsbordet, og varsler at hun er villig til å innskrenke retten til fri abort i eventuelle regjeringsforhandlinger med KrF. I stedet skulle jeg ønske vi hadde en statsminister som ga en uforbeholden støtte til lovene som sikrer denne friheten til å ta beslutninger over egen kropp.

Etter at flere ungdomspartier i høst løftet debatten om utvidelse av abortloven, vedtok Høyres sentralstyre at det var uaktuelt med endringer i abortloven. «Abortloven er et godt kompromiss som har sikret at abortspørsmålet ikke har vært en betent og polariserende politisk sak i Norge de siste 40 årene. Høyre mener dette viser at de nødvendige hensyn ivaretas av dagens lov», het det i pressemeldingen.

Under to måneder senere gjelder dette tydeligvis ikke lenger.

Debatten rundt legers reservasjonsrett i 2014 viste hvilken folkelig motvilje det er mot å innskrenke kvinners rett til abort. Abortloven har bred støtte i den norske befolkningen, og bør ikke være en del av en hestehandel for å vinne Knut Arild Hareide.

Vi har allerede en ganske streng en abortlov i Norge. Kvinner som ønsker å utføre en abort etter uke 12 må i dag søke abortnemnda ved sitt sykehus om tillatelse. Når Erna Solberg sier hun er villig til å blant annet fjerne punkt 2 c) i abortloven, som er aborter etter uke 12 som kan skje når «det er stor fare for at barnet kan få alvorlig sykdom, som følge av arvelige anlegg, sykdom eller skadelige påvirkninger under svangerskapet», skaper det unødvendig usikkerhet hos kvinner som i mange tilfeller er i en vanskelig situasjon.

Å forhandle om kvinners rettigheter i media bør vi holde oss for gode for. Om ikke annet viser statsministerens uttalelser hvor viktig det er å ikke ta rettighetene våre for gitt. Regjeringen bør ikke akseptere å ta Norge tilbake i tid, og det bør være helt uaktuelt å forhandle bort kvinners rett til å bestemme over egen kropp. Retten til selvbestemt abort er, skal og må være ubetinget og ufravikelig.