Psykiatriens frihetsberøvelser

TVANGSINNLEGGELSER: Norge er på verdenstoppen i psykiatriske tvangsinnleggelser med over 11 000 frihetsberøvelser i året. På bakgrunn av en rapport fra SINTEF, har helsedirektør Lars E. Hanssen sagt at «skal vi ned bruken av tvang i psykisk helsevern, så må vi gripe fatt i fattigdomsproblematikken på en helt annen måte enn i dag». Undertegnede hevder i Dagbladet (3.3) at dette er en fullstendig avsporing av debatten, og gir den diktatoriske psykiatriloven og psykiatriens autoritære holdninger og subkulturer mye av skylda for den umenneskelige tvangsbruken i Norge.SINTEF-forskerne bak rapporten forsøker i et svar i Dagbladet (8.8.) å utvanne mine påstander ved å hevde at årsaken til at det er 40 prosent tvangsinnleggelser i Asker og Bærum skyldes at det er «verre å være fattig i rike enn i fattige kommuner». På Ringerike er prosenten nede i sju. Forskerne kan da ikke for alvor mene at årsaken til at det interneres så mange i den norske psykiatrien skyldes fattigdommen i de rike kommunene. Da kan vi lett få redusert overfloden av tvangsbruk ved å flytte folk med psykiske helseproblemer til fattige kommuner, istedenfor å tvangsinnlegge dem i gjøkereder.Bruken av tvang i Danmark og Sverige er på henholdsvis 13 og 45 prosent av tvangsbruken i Norge. Der må man tydeligvis ha kommet lenger i fattigdomsbekjempelsen enn i Norge. Psykiatrien vil lovprise disse forskernes bortforklaringer på tvangsbruken, som kan reduseres med 95 prosent om man kaster den barbariske, psykiatriske særloven i søppelbøtta, der den hører hjemme.