Psykologi på lavgir

Den ungarske filmen "Witman-guttene" er en svak oppbygging av psykologisk portrett.

«Witman-guttene» er et psykologisk portrett av to brødre som etter farens død utvikler seg til avstumpede monstre. Utgangspunkt og intensjoner er spennende og interessante, men materialet skusles bort.

Utvendig er Janos Szasz\' film en opplevelse, med utsøkt foto, gjennomkomponerte bilder av stemningsriktige miljøer. Men når psykologien i hva han selv har kalt «et indre landskap» også fortoner seg utvendig, blir dette bare en halvveis utforsking av hva likegyldighet kan gjøre med unger.

Guttene sitter igjen med en slapp, selvopptatt mor etter at far er gått heden. Men innen de forskanser seg på loftet og begynner å ta livet av dyr, har vi strengt tatt ikke sett henne begå andre forbrytelser enn å bryskt be dem spise opp maten sin. Nå dreier det seg om et lavmælt, lite drama. Problemet er da heller ikke behovet for prangende effekter. Det gjelder å motivere handlinger og bygge opp personene vi skal forstå.

Hva vi er ment å begripe, ligger i dagen. Så voldsom personlighetsutvikling må framstå med mer temperatur enn her.

Avstumpede brødre: Alpàr Fogarasi og Szabolcs Gergely.