Publicom som lykkepille

I DAGBLADET 3. august kommer Publicoms Torgeir Lorentzen med en heller ignorant oppfordring til undertegnede: «Kritisér mindre og smil mer!». Bakgrunnen er å finne i en artikkel jeg skrev i Dagbladet 31. juli. I den stilte jeg meg kritisk til måten Publicoms foredragsholdere Lasse Gustavsson, Mikael Anderson og Ingebrigt Steen Jensen får næringslivets og den liberale markedsøkonomiens krav til personlig omstilling og effektivisering til å fremstå som en gavepakke til mennesker som ønsker «å realisere seg selv». Jeg argumenterte også for at livsfilosofien Publicom er en sentral formidler avbidrar til å innsnevre våre forestillinger om Det Gode Liv. Lorentzens innlegg bekrefter langt på vei at Publicom er en ukritisk pådriver for den politiske og kulturelle prosessen jeg har kalt Livskvalitetsreformen.

I PUBLICOMS verdensbilde deler alle lykkelige mennesker de samme grunnleggende kvalitetene: De er konkurranseinnstilte, dristige, sterke, fleksible og har dessuten sterk vilje til personlig suksess. Et problem følger med oppvurderingen av fortellingen om den suksessrike gründeren: Alternative livshistorier devalueres og mister mye av sin samfunnsmessige og personlige verdi.Den stående applausen Publicoms foredragsholdere opplever er verken et resultat av «nyliberal hjernevask» eller av at livsfilosofene snakker den evige menneskesjelens språk. Den kommer som en følge av at selvutviklingshistoriene deres resonnerer med publikums konkrete hverdagserfaringer. I økende grad kreves det av oss at vi gjør suksess og ser på karrieren som lykkens og livets landevei, mens de fleste antagelig opplever å ikke kunne leve opp til disse kravene. Når Publicoms sjelelige veiledere peker på seg selv og triumferende lover at «you can do it!!», er det ikke overraskende at store deler av publikum lar seg begeistre. Det vil si, inntil hverdagen igjen erstatter øyeblikket.Publicom må våge å forestille seg publikummet sitt også etter at applausen har lagt seg, når folk står tilbake og møter de samme hindrene for selvrealisering som før. Jeg skrev at Publicom leverer «positive software for the mind», men det var kanskje ikke hele sannheten. I stedet for å sette folk i stand til å gjøre noe med problemene der de faktisk oppstår - og det er ikke i folks mentale innstilling - utskriver de gledelig kostbare lykkepiller for vanlige norske arbeidstakere.