Punktum for Treholtsaken

«En tvilsom avgjørelse som føyer seg inn i rekken. De av oss som har satt seg litt inn i fakta rundt denne rettsaken og dommen har fint liten tillit til både rettsaparatet og myndighetene. Pengebeviset: Fabrikat. Opptak på forsvarets skole: En provokasjon. Det hele virker som spill for galleriet, med Treholt som syndebukk.

Øyvind Birkelund

«Det har aldri vært tvil om at Treholdt har overlevert opplysninger han ikke skulle. Han er i mine øyne en landssviker, og burde ikke kunne få oppholde seg i Norge.

Tone«Det sitter hundrevis av uskyldig dømte i norske fengsler. Treholt har fått sin del av gjenopptagelseskommisjonens tid. Nå får han akseptere sin dom og la andre uskyldig dømte få en sjanse.

Grid«Skal det være umulig å renvaske seg i Norge? Tåpelig og trist avgjørelse!

Roger«Spionsaken BURDE vært gjenopptatt, ikke nødvendigvis for å frikjenne Treholt men for å belyse inkompetansen til de som f.eks. lot han få innpass til Krigsskolen når man allerede da visste om kontakt med sovjetiske agenter.

Desillusjonist«Grunnlaget for Ap-regjeringens merkverdige benådning «av helsemessige årsaker» i 1992 bør granskes både politisk, juridisk og medisinsk.

Kag«Hvorfor i all verden skal man bruke mange millioner for å få belyst noe som allerede er grunndig belyst og forklart i tidligere domsavgjørelser?

Hurumhei