Pupp i skjul

BUGØYFJORD: John Andreas Savio ble født i Bugøyfjord i Sør-Varanger i 1902, og var eneste barn som vokste opp. Faren, Per, kom som innvandrer fra finsk Lappland, og deltok seinere på en ekspedisjon til Sydpolen. Savios mor, Else, var av handels- og reineierslekt, og det lå et stort sosialt sprang mellom de to ektefellene. Dette satte nok også sitt preg på sønnen.

  • Savio minnes nå med en sjeldent fin utstilling i Grenselandmuseet i Kirkenes. Dit flyttet foreldrene i 1902 for å drive handel. Familielykken varte ikke lenge. Først døde mora av tuberkulose i 1905. Da faren seilte for å hente kista hennes i Vadsø, gikk båten ned med ham, halvbroren, ei enke og hennes barn. Treåringen John Andreas ble tidlig ensom i verden, og såret ble nok aldri leget - selv om morfaren tok seg av ham. Foreldrearven var på skarve 40 kroner.

>IMG SRC='http://gfx.dagbladet.no/vignetter/bombe.gif' height='7' width='10'>

  • «Det bor en kunstner i deg, Savio,» sa lærerinnen Marie Huse, som så kvalitetene i guttens tegninger. Det var flere våkne pedagoger den gang. En pushet på Bjarne Ness' foreldre i Trondheim. En annen overtalte faren og mora til Arne Ekeland på Bøn. De tre seinere så kjente signaturene fikk direkte eller indirekte impulser fra Matisse-eleven Axel Revold. Savio og Ness må også ha sett - og sikkert snakket - med hverandre rundt et eller annet bord på Kaffistova. Norsk kunsthistorie ville vært betydelig fattigere uten denne trioen.
  • Dette skjønner også folk i og utenfor Finnmark i dag. I Bugøyfjord ble det nylig holdt et seminar hvor bygdas mennesker, kunstnere og kunstvitere fra hele landet diskuterte muligheten for å lage et Savio-monument. Det har allerede vært en konkurranse mellom organiserte billedkunstnere, men Tore Engens vinnerutkast - à la et arkaisk Stonehenge i miniatyr - ble fordømt ned og nord som «hedensk» og «sjamansk» av en luthersk prest.
  • «Din Savio er ikke nødvendigvis min Savio,» sa kunsthistorikeren Jørgen Lund under seminaret. Noen yngre mennesker fra Sør-Varanger har kanskje en enda bedre idé til et Savio-minne. De har samlet og rekonstruert rester av det huset der kunstneren ble født. Delene danner ingen komplett bygning, men minner metaforisk om en torso. Slik også Savios liv ble.
  • Utstillingen i Grenselandmuseet viser hvor sensuell menneskeskildreren var i grafikk og tegning. Oslo Kunstforenings aktuelle minnemarkering rommer derimot mye dårlig maleri. En dårlig kuratert mønstring, som gir et høyst uklart bilde av kunstneren John Andreas Savio.