Ql jul med sms

MED UTVIKLINGEN av mobil teknologi har vi fått et nytt rituale: Jule-sms'en. Å sende julehilsener og juleønsker via sms er blitt et trendy supplement til de tradisjonelle julekortene. Lille julaften framstår som et årvisst statistisk høydepunkt for antall sendte tekstmeldinger. I år kan vi forvente nye rekorder. Trafikken på telenettet vil også omfatte mms, multimedie-meldinger, der vi kan sende både tekst, lyd og bilder. Det elektroniske julekortet er imidlertid bare et ledd i et større, mobilt julescenario.

Allerede midt i adventen pyntes mobilen til jul. Den styles med en julesang som ringetone og med et velvalgt julemotiv som logo. Alt fra en humoristisk nisse til en oppriktig engel er gangbart. På den måten vil vårt favorittsymbol på jula lyse mot oss fra mobilens display. I de seine kveldstimer pakker vi julegaver og skriver julekort, mens vi sender den første jule-sms,en fra vår lett danderte mobil: Pakker gaver mens jg spiller julemusikk. Slik inntar mobilen en naturlig plass i det totale julekonseptet vårt.

HVEM SENDER jule-sms? Mobilen har framstått som ungdommens forlengede arm, og sms er betraktet som deres domene. Men også voksne er ivrige brukere av sms. En undersøkelse blant 221 personer i alderen 25- 50 (+) år i mai 2003 viser at 95 prosent av disse bruker mobilens tekstmeldingsfunksjon. Vi kan dermed anta at både unge og eldre sender sms i jula. Tekstmeldingene sendes til venner, kjæreste, foreldre, søsken, kolleger. De yngste mobilbrukerne har også besteforeldrene på sms-lista.

Hvorfor er jule-sms'en så populær? En viktig forklaring er at dette er en enkel og fleksibel måte å sende julehilsener på. Venner og kjente er bare noen tastetrykk unna, nummeret deres finner vi kvikt på mobilens navneliste. Videre fordrer jule-sms,en en viss kreativitet. Det er vanlig å kombinere sms-hilsenen med et bilde. Et bredt utvalg av julemotiver kan lastes ned fra aviser og blader.

Her gjelder det å tilpasse julesymbolene til mottager av sms,en. En kollega får en annen type sms enn en nær venn. Slik personliggjør vi tekstmeldingen vår. Dermed blir det gøy både å sende og å motta jule-sms'en.

POPULARITETEN til det mobile julekortet må også ses i lys av den språklige leken på sms. Her benyttes ulike språklige uttrykk og virkemidler. Mange skriver tekstmeldinger på dialekt. Bosted og lokal tilhørighet setter dermed vårt eget avtrykk på hilsenen og juleønskene: Ha ei go, jul! Klæm.

Forkortelser, tall, tegn og symboler utgjør julekrydderet i disse meldingene. Med forkortelser sparer vi tid og plass. Den velkjente forkortelsen GID (glad i deg) inngår også i julas sms-repertoar. GID uttrykker, om enn i noe forkortet versjon, at vi bryr oss.

Et annet språklig grep er bruken av tall og tegn. Disse kombineres ofte, som i hjertekoden {lt}3. Smileys er vel det mest brukte symbolet i sms. De finnes i ulike varianter, fra et ordinært smilefjes :) til et varmt bamsesmil :o), En sms avrundes ofte med forkortelser og symboler. En julehilsen fra en dreven sms,er kan dermed fortone seg som en sammenhengende stammekode av forkortelser og tegn: Go, jul. GID 3 3 :-)

Ikke uventet er det klare forskjeller mellom jule-sms,en til 50-åring (50s) og en fjortis (14s). Førstnevnte skriver sms på «vanlig norsk», uten symboler og tegn. En typisk jule-sms fra en 50s ser slik ut: God jul! Hilsen fra oss. Klem. En 14s bruker gjerne interne koder med avanserte symboler og tegn: MerryXmas! Koz & klæmz. Snx! ;)

JULA ER DEN ultimate familiehøytid. Men ikke alle har anledning til å feire jula sammen med familien. Da kan tekstmeldinger kompensere for geografisk avstand. Via sms kan et hjemlengtende familiemedlem holdes fortløpende orientert om julaftenens rituelle gang: Tid for julegrøt! Og 25 minutter seinere: Kari fikk mandelen! :-) Dette er ekstremvarianten, de fleste holder seg til enkelthilsener: Takk for julegaven! Hovedkoz!

Kameramobilen vil tilføre en ekstra dimensjon til stemningsrapporten. Med mms kan vi billedlegge og videresende høydepunkter fra gaveåpningen: Her ser du far i den nye genseren! Slik får fortellingen om familiens julaften en oppdatert og tidstypisk uttrykksform.

Det mobile julekortet er impulsivt og også mer diskret enn den høylydte telefonsamtalen. De mest kompetente sms,erne taster meldinger mens de ubesværet holder en samtale i gang. En aktiv sms,er forstyrrer nødvendigvis ikke julefreden. Mange avtaler regler for mobilbruken, fra det å ha ringetonen på «lydløs» til helt mobilfrie julesoner. Men juleflørten på sms er vanskeligere å regulere. Mange sender flørtemeldinger om natta, som denne hilsenen til en kjæreste: Blue Xmas without u. Savner dg masse. 3

SMS FRAMSTÅR med høy julefaktor. Fra en julestylet mobil sendes juleønsker og takk-for-gaven-hilsener, det formidles opplevelser og høydepunkter. Sms,en krydres med et lett dryss av sms-språkets kreative finesser og spres til venner, slektninger eller til en juleflørtende kjæreste. Tekstmeldingers potensial for å underbygge og vedlikeholde sosiale nettverk er dermed også en viktig forklaring på jule-sms,ens sterke posisjon.

Med den nye mobile teknologien er julas kontaktflate utvidet til å inkludere våre sms-forbindelser. Slik bidrar sms også til å endre kriteriene for den «korrekte julefeiring». Den tradisjonelle 1.juledagsnormen, at all sosial kontakt helst skal forbeholdes den nære familie, er sterkt utfordret i tekstmeldingens tid.

Prognosene for julehelgas sms- og mms-trafikk tyder på nye rekorder, noe som selvsagt er innbringende for mobiloperatørene. Fra vårt ståsted er det imidlertid mest aktuelt å se rekordene som symbolske uttrykk for vennskap, samhold og glade stemningsrapporter. Derfor forbereder vi årets jule-sms: En topptung bildemelding med juletre, basunengler og godslige nisser. Mer julete blir det neppe innenfor et tekstmeldingsregime. Og den medfølgende julehilsen er selvfølgelig på sms,sk: Ql jul! : o) .

REKORD: Dagen i dag er selve rekorddagen for tekstmeldinger. Julekortene har fått en sterk konkurrent.