Qui bono?!

DE SISTE ukers debatt om forvaltingen av eventuelle midler for å styrke samspillet mellom kultur og næringsliv i Norge er forvirrende. Som grunder av ergo;ego, et firma som spesialiserer seg på å levere teaterkompetanse til arbeidslivet forøvrig, er dette problemstillinger jeg kjenner godt fra min egen hverdag. Men hvem snakker på vegne av hvem, hvorfor, og til hvilken nytte? Kanskje kan man skille ut noen hovedspørsmål:

1. Blir kunsten kompromittert i sitt møte med det kommersielle?

For å svare forfatter Berg (debattartikkel 05.06); med sine utspill om samer på turnè og kunstnere på akkord med seg selv, la meg fortelle litt om min virksomhet. Ergo;ego har vist seg som et til de grader levedyktig konsept, jeg har pr i dag 10 skuespillere som jevnlig leverer sin kompetanse til næringslivet i form av kurskonsepter, coaching, ol. Vi har de siste to årene også levert kurs i 12 land i Europa, samt i Asia og i Amerika. Det er min personlige erfaring at arbeidet med å problematisere rundt hva vi kan som skuespillere, og hva vi kan lære andre som kan være matnyttig, kùn har gjort èn ting - nemlig å styrke min faglige kompetanse som utøvende kunstner.

2. Hvem bør forvalte eventuelle midler gitt for å styrke samspillet mellom Kultur og Næring?

Norge er et lite land. England, feks, med sitt «Arts and business», har på sin side en sunn underskog med foretak som skaper konkurranse og skjerper leveransen til «AandB». Her i Norge vil forvaltingen nærmest få en monopolposisjon. Da må vi stille helt andre og strengere krav til forvaltingsinstansen vi velger.

VERST TENKELIG scenario her i Norge, måtte være om disse pengene skulle skusles bort til topptung administrasjon, eller gikk til mennesker uten forståelse for de former for samarbeid som allerede eksisterer, eller de former for samarbeid som kan komme til å oppstå hvis pengene brukes hensiktsmessig i årene som kommer. Det er grunn til å tro, med de alternativene som ligger foran oss, at Forum for Kultur og Næringsliv, med Føllesdal ved roret, har en organisasjonsform, innsikt og spisskompetanse på området som er skreddersydd for å møte de utfordringene initiativet vil stå ovenfor. Er det da hensiktsmessig å finne opp det berømte kruttet på nytt?!