Quo vadis, akademia?

Før sommerferien skal Stortinget bestemme hva slags HØYERE UTDANNING Norge skal ha i framtida. En utredning ledet av professor Ole D. Mjøs får støtte av studentene, men møter motstand blant professorer og ansatte ved universiteter og høyskoler.

Bachelor og master


-

- Veldig mange greier ikke å fullføre hovedfag på to år. Det er mange årsaker til det, blant annet at studentene får lite oppfølging. De er overlatt til seg selv og pc-ene sine. Og når de omsider er ferdige, blir oppgavene deres liggende på Universitetsbiblioteket og støve ned, sier Grøtterud.

- Både studentparlamentet og Norsk Studentunion er positive til Mjøs-utredningen. Vi oppfatter dette som en god mulighet til bedret studiekvalitet, og det er nødvendig at vi tilpasser oss internasjonale forhold, påpeker Grøtterud.

Selv har hun permisjon fra teologistudiene for å være studentpolitiker på heltid.

På gullstol

- Rune Slagstad og Knut Heidar provoserer meg. De har en iboende tendens til å oppføre seg som museumsvoktere og konservative forsvarere av det nåværende universitetssystemet når det gjelder grader og innhold. Heidar forsvarer et forgangent universitet som ingen kan forholde seg til lenger. Disse gutta ble båret fram på gullstol av sine instituttbestyrere. I dag er det tre ganger så mange studenter som da Heidar og Slagstad studerte, sier Grøtterud.

Antallet studenter i Norge i dag er 175000.

Mjøs-utredningens forslag om redusert studietid vil føre til at flere kommer seg raskere ut i arbeidslivet. Samtidig mener kritikerne til utredningen at kvaliteten på studiene vil forringes.

- Det gir en samfunnsmessig gevinst at folk er yngre når de er ferdige, og jeg tror ikke vi nødvendigvis senker kvaliteten på utdanningen ved å redusere omfanget. Hvis vi får til en tettere oppfølging og bedret finansiering, kommer vi i en gunstig situasjon, tror Anne Berit Grøtterud.

STØTTER MJØS:-Det er nødvendig at vi tilpasser oss internasjonale forhold, mener Anne Berit Grøtterud. Hun har permisjon fra teologistudiene for å være studentpolitiker på heltid, og støtter Mjøs-utvalgets forslag til studiereform som legges fram om kort tid.Foto: LARS EIVIND BONES