STEVNET GISKE: Svein Larsen, direktør i Radio Metro, stevnet Kultur- og kirkedepartementet ved statsråd Trond Giske for retten i forrige uke, for å få avsluttet klagebehandlingen av lokalradiokonsesjonene i Stor-Oslo.
Foto: Morten Holm / SCANPIX
STEVNET GISKE: Svein Larsen, direktør i Radio Metro, stevnet Kultur- og kirkedepartementet ved statsråd Trond Giske for retten i forrige uke, for å få avsluttet klagebehandlingen av lokalradiokonsesjonene i Stor-Oslo. Foto: Morten Holm / SCANPIXVis mer

Radio Metro får ny sjanse

Giske gir midlertidige konsesjoner.

Kulturdepartementet utlyste sent mandag kveld på nytt radiokonsesjoner for 20 konsesjonsområder over hele Norge, men kom samtidig med et overraskende trekk.

I tillegg til å utlyse radiokonsesjonene som departementet trakk tilbake i november på nytt, utlyser departementet også nye konsesjoner for de åtte konsesjonsområdene hvor NRKs Alltid Klassisk-stasjon forsvinner fra 1. juli neste år.

Overraskelsen kommer i form av tre midlertidige konsesjoner for allmennradio som utlyses for områdene Stor-Oslo, Trondheim og Bergen.

Disse konsesjonene gir anledning til å starte opp sendinger tolv timer om dagen på hverdager allerede fra 1. januar 2009, og gjelder fram til 30. juni 2009.

Metro kan søke
Radio Metro, som fikk tildelt 24-timerskonsesjon for Stor-Oslo i sommer, men som fikk denne trukket tilbake i november og beskjed om å søke på nytt, kan dermed gå i gang med sendinger fra 1. januar 2009 om de søker og får denne midlertidige konsesjonen. Radio Metro får i så fall bare halvparten så mye sendetid som planlagt.

Radio Metro har bygd radiostudio, ansatt medarbeidere og inngått reklameavtaler med utgangspunkt i at de skulle starte opp 1. januar på egen frekvens, og de har varslet rettssak mot departementet og kulturminister Trond Giske (Ap) etter at det ble klart at oppstart i beste fall ville bli utsatt med et halvt år.

Radio Metro har også bedt namsretten pålegge Kulturdepartementet å avslutte klagebehandlingene av radiokonsesjonene. Nå har den nye stasjonen altså fått en mulighet til å komme på lufta fra 1. januar likevel.

Må søke på nytt
Radio Metro må fortsatt søke på nytt om hovedkonsesjonen, gjeldende i sju år, i konkurranse med blant andre SBS Radio (Radio 1) og Appelsin Media (Radio Tango). Den nye søknadsfristen på denne konsesjonen er 13. januar 2009.

I verste fall risikerer de å miste konsesjonen etter den nye søkerunden, og de kan ende opp med å sende bare i et halvt år på en midlertidig konsesjon på halve den sendetiden som de opprinnelig fikk tildelt.

Også Radio Energy får med dette muligheten til å starte opp sendinger i de tre konsesjonsområdene. Stasjonen ble tildelt konsesjoner både i Stor-Oslo, Trondheim og Bergen, og kan dermed starte sendinger fra nyttår hvis de søker og får midlertidig konsesjon.

For Stor-Oslos vedkommende betyr det sannsynligvis at Radio Metro og Radio Energy må dele den ene midlertidige frekvensen. Til forskjell fra Radio Metro er Radio Energy på lufta flere steder i landet i dag.

Klager
Konsesjonene for perioden 2009 til 2016 ble utlyst tidligere i år, og tildelt i 1. juni. Flere konsesjonærer klaget avgjørelsene inn for Medietilsynet, som avslo de fleste, og sendte de 33 avslagene inn for siste ankeinstans, Kulturdepartementet. Departementet avgjorde 21. november at 28 konsesjoner i 20 konsesjonsområder måtte søkes på nytt.

Radio Metros sjef Svein Larsen ba ifølge VG i forrige uke Giske om å stille en midlertidig frekvens til disposisjon for å hindre store økonomiske tap. (NTB)