Ragde-debatten

«Innlegget fra Anne Holt oser arroganse og hersketeknikk. Skjerdingstad er litteraturviter, det er hans jobb å ha meninger om litteratur. Anne Holt mener han i stedet burde konsentrere seg om å løse problemene i midtøsten. Det er skremmende idiotisk, og det sier en del om vår andedam at dette mennesket har vært justisminister i Norge.

Jørgen Akerø-

Stueland «Som utdannet kvinne i «beste alder» elsker jeg Anne B. Ragdes bøker. Jeg trenger da ingen bedreviter for å fortelle meg hva som «passer» seg å like. Tipper Skjerdingstad leser sin høyttravende litteratur stående.

Merete

«Hvorfor skal det være så provoserende at noen kommer med innsigelser mot Ragdes bøker? Som Skjerdingstad har sagt flere ganger, dreier det seg om å diskutere litteratur, ta Ragde alvorlig som litteratur ved å diskutere måten hun skriver på.

Jørgen

Lund «Kan ikke folk gjøre som meg f.eks. bare lese en bok uten at hele jordkloden skal vite om det?