Ragnar Bjerkreim

Over evne.

CD: Ragnar Bjerkreim hører til våre fineste og mest brukte komponister av musikk til film og fjernsyn. På denne utgivelsen, «Visjonar», driver han ambisjonen et hakk videre, i retning av å la oppdragene overskride ledsager- og kommentarrollen, for å fylle formatet for konsertsalmusikk. Det er jeg ikke sikker på er så lurt gjort, for samtlige fire stykker på denne cd-en røper et problem om format, og makter ikke å fylle ambisjonen om å være selvbærende. Melodikken blir for søtladen og for lite spenningsfylt, harmonikken blir stående og trå vannet og rytmikken tenderer mot tomgang. Selv har jeg ikke sett noen av de fire produksjonene Bjerkreim her har komponert musikk til. Men det er ikke vanskelig å høre at musikken slik den foreligger her, ikke bærer fullt og helt. Tonespråket har en dåm av moderat samtidsmusikk, håndverket er på mange måter solid, men vi savner gang på gang et musikalsk poeng som overbeviser.